Podsumowanie rocznej działalności w klubie seniora Pasja oraz podjęcie uchwały o powołaniu Krajowego Stowarzyszenia Seniorów Pasja

Data publikacji:2015-02-23

W dniu 10.02.2015r. odbyło się spotkanie sprawozdawczo - wyborcze w Klubie Seniora „Pasja". Przewodniczący klubu Pan Andrzej Kiermas przypomniał wszystkie dotychczas zorganizowane imprezy, wyjazdy, podziękował klubowiczom za zaangażowanie i pracę jaką włożyli w funkcjonowanie klubu. Ogromna pasja, zapał i entuzjazm motywują seniorów do coraz to nowych pomysłów, inicjatyw oraz pobudzają do jeszcze większej aktywności.

Po tym wystąpieniu przewodniczący zaproponował klubowiczom przekształcenie klubu w stowarzyszenie, który w swoim przemówieniu przedstawił wszelkie pozytywne strony tej przemiany, a w szczególności zaznaczył fakt możliwości korzystania z dofinansowań. Klubowicze jednogłośnie podjęli decyzję o powołaniu „Krajowego Stowarzyszenia Seniorów Pasja w Tomaszowie Mazowieckim". Następnie przeprowadzono oficjale głosowanie, w którym to zatwierdzono wybór przewodniczącego i protokólantki zebrania założycielskiego, podjęto uchwałę o założeniu „Krajowego Stowarzyszenia Seniorów Pasja z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim", zapoznano się z projektem statutu stowarzyszenia, przegłosowano statut, wybrano komitet założycielski, wybrano zarząd stowarzyszenia, wybrano komisję rewizyjną. W zebraniu uczestniczyły 74 osoby, które złożyły swoje podpisy pod decyzją o powołaniu „Krajowego Stowarzyszenia Seniorów Pasja", zebranie przebiegło zgodnie z wymaganymi procedurami, wymagane dokumenty zostały złożone w sądzie celem rejestracji stowarzyszenia.

Klubowicze jednogłośnie podjęli decyzję o pozostaniu Pana Andrzeja Kiermasa na stanowisku przewodniczącego stowarzyszenia, który jak określili z pasją i zaangażowaniem pobudza klub do działania i aktywności.