„Bezpieczny senior…….”

Data publikacji:2017-04-21

W dniu 29.11.2016r. w Komendzie Powiatowej Policji odbyła się narada dotycząca projektu bezpieczeństwa osób starszych z udziałem Zastępcy Prezydenta Miasta Pani Zofii Szymańskiej, Komendanta Powiatowej Policji insp. Szymona Hermana, oficera prasowego nadkom. Katarzyny Dutkiewicz- Pawlikowskiej oraz delegacji Klubu Seniora „Słoneczna Jedynka”. Podczas narady podjęto decyzję o udziale seniorów klubu w spocie filmowym dotyczącym bezpieczeństwa poruszania się po drogach, przejściach dla pieszych, stosowania elementów odblaskowych. Kręcenie spotu filmowego trwało 3 dni i będzie emitowane na spotkaniach senioralnych.