Ogłoszenia i komunikaty

 • Program "Za Życiem"

  Program „Za życiem” ruszył w styczniu br. Jego celem jest wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin, począwszy od zapewnienia dostępu do wszechstronnej opieki nad kobietą w okresie ciąży, w tym powikłanej, porodu i połogu oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

  Więcej o programie w informatorze.

  Wniosek  o ustalenie prawa do świadczenia "Za życiem".

 • Zakończenie cyklu warsztatów psychoedukacyjnych

  Dobiegły końca warszaty psychoedukacyjne podnoszące kompetencje wychowawcze i rodzicielskie dla rodzin objetych wsparciem asystenta rodziny. Zajęcia prowadzone przez psychologów zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej spotkały się z zainteresowaniem zaproszonych osób.  Każde spotkanie rozpoczynało się teoretycznym wprowadzeniem, w kontekście którego uczestnicy przedstawiali nastepnie problemy wychowawcze znane im z codziennego życia. Tematy poszczególnych spotkań to: "Zrozum dziecko/ zrozum siebie", "By nie krytykować....czyli komunikacja", "Uczucia, rozumienie, słuchanie", "Ustalanie zasad i granic". Dużą wartość edukacyjną miał fakt, że wśród słuchaczy byli zarówno rodzice małych jak i nastoletnich dzieci. Atmosfera sprzyjała wymianie doświadczeń i poszukiwaniu wspólnych pomysłów na rozwiązania prezentowanych trudności. Cykl warsztatów zakończyło rozdanie pamiątkowych dyplomów.


  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej składa serdeczne podziękowania Pani Annie Zwardoń, Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury, za udostępnienie sali, w której odbywały się warsztaty.

 • Czwartki z psychologiem

  30 marca rozpocznie się cykl warsztatów psychoedukacyjnych zorganizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pod nazwą "Czwartki z psychologiem". Celem zajęć prowadzonych przez psychologów MOPS, będzie podnoszenie kompetencji wychowawczych i rodzicielskich w rodzinach korzystających ze wsparcia asystenta rodziny. Dorośli nabywać będą umiejętności potrzebne do konstruktywnego radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi oraz pogłebiać będą wiedzę z zakresu potrzeb rozwojowych swoich pociech. Równolegle pracownicy socjalni oraz asystenci rodziny prowadzić będą dla dzieci gry i zabawy, aby w spotkaniach wziąć mogły udział również rodziny posiadające młodsze dzieci. Założeniem przygotowanego programu, jest przede wszystkim wsparcie w budowaniu pozytywnych relacji rodziców z dziećmi, jako działań profilaktycznych zapobiegających rozdzielaniu rodzin.

 • Dom Dziennego Pobytu zaprasza emerytów

  Dom Dziennego Pobytu działający przy ul. Jana Pawła 37 ( przy DPS nr 2 )
  zaprasza emerytów  mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego od poniedziałku do piątku
  w godz.7.30 – 15.30. Można tu miło i twórczo spędzić czas wraz z rówieśnikami z jednoczesną troską o kondycję i sprawność psychiczną i fizyczną.
  Uczestnicy zajęć codziennie otrzymują ciepłą zupę.
  Osoby mogą również skorzystać ze wsparcia pracownika socjalnego, psychologa oraz pielęgniarki.
  O różnych ciekawych zdarzeniach w tym miejscu możecie poczytać na stronie www.mopstm.pl w zakładce: Dom Dziennego Pobytu.

  Bliższe informacje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Cekanowska 5 w godz. 7.30 – 15.30, tel. 44/723-34-89 oraz w Domu Dziennego Pobytu ul. Jana Pawła II 37 w godz. 7.30-15.30, tel. 500-840-343.

 • Wnioski "500 Plus" składane drogą elektroniczną

  Drodzy rodzice, opiekunowie!
     
  Uprzejmie informujemy, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego składa się osobiście w wersji papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz. w miejscu zamieszkania wnioskodawcy lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

  Od 1 kwietnia 2016 roku istnieje możliwość składania wniosków również w wersji elektronicznej za pośrednictwem internetu.
  Wniosek elektroniczny o świadczenie wychowawcze można składać za pomocą portali: PIU Empatia (adres strony: empatia.mrpips.gov.pl), PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej.

  Zachęcamy państwa do skorzystania z formy elektronicznej, pozwoli to uniknąć kolejek  i zaoszczędzić czasu, a także zapewni płynność w dokonaniu wypłaty.

  Na portalu PIU Empatia można składać również wnioski o przyznanie:

  • jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka „becikowe”,
  • świadczenia rodzicielskiego,
  • świadczenia z funduszu aliemntacyjnego.
 • Wyniki z akcji liczenia osób bezdomnych w Tomaszowie Mazowieckim

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Tomaszowie Maz. ul. Cekanowska 5 informuje, że w  Ogólnopolskim badaniu ilości osób bezdomnych w nocy z 8 na 9 lutego 2017r. W Tomaszowie Mazowieckim udział wzięli Komenda Powiatowa Policji, Straż Miejska,  pracownik socjalny Tomaszowskiego Centrum Zdrowia, pracownicy Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Tomaszowskie oraz pracownicy socjalni  MOPS  z Zespołu ds. uzależnień i bezdomności.
  Podczas liczenia osób bezdomnych zostały wypełnione Kwestionariusze dotyczące osoby bezdomnej ( dorosłej, dziecka).

 • Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

  W dniach 20-26 luty 2017 rok odbywa się "Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw". W ramach tej akcji w dniach 23 i 24 luty w godzinach 12.00 -13.00 dyżur w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul.Mościckiego 9 będą pełnić pracownicy socjalni z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz.

 • Nabór na stanowisko opiekun dla osób z zaburzeniami psychicznymi

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
  Wskazania niezbędne:
  I. posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki oraz posiadanie co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek:

  • szpitalu psychiatrycznym,
  • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  • placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
  • ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,
  • zakładzie rehabilitacji,
  • innej jednostce niż wymienione powyżej, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

  II. posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie:
  prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług.
  Osoby zainteresowane ofertą pracy proszone są o kontakt osobisty z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz., ul. Cekanowska 5, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 (pokój Nr 12, 17, 19), kontakt telefoniczny pod numerem 44 723 34 89 wew. 37, 40 lub kontakt mailowy: mopstomaszow@poczta.onet.pl.
  W składanym CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz.U.  z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm."

 • INFORMACJA - OGRZEWALNIA

  Informujemy, że osoby bezdomne mogą zgłaszać się do Ogrzewalni ul.Luboszewska 71 która w miesiącu styczniu 2017 roku jest czynna całodobowo.

 • Zarządzenie Nr 9/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

  Zarządzenie Nr 9/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 5 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

  Czytaj więcej...

 • Harmonogram wypłat zasiłków stałych w 2017 roku

    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  A-Z 20 20 20 20 22 20 20 21 20 20 20 15

   

 • Archiwum 2016

 • Archiwum 2015

 • Archiwum 2014

 • Archiwum 2013

 • Archiwum 2012