Ogłoszenia i komunikaty

 • Zarządzenie Nr 211/2016 i Nr 212/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

  Zarządzenie Nr 211/2016 i Nr 212/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

  Czytaj więcej...

 • Aktualności projektu "Mały teatr wielkich form Nietykalni"

  Kolejny projekt grupy teatralnej "Nietykalni" szybkimi krokami zbliża się do premiery przedstawienia pt. "Lady in red..", która odbędzie się 5 czerwca, podczas pikniku rodzicielstwa zastępczego, organizowanego corocznie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Zanim to jednak nastąpi, nasza młodzież aktywnie  uczestniczy w spotkaniach, w trakcie których nie tylko ćwiczy swoje role. W ramach zajęć prowadzone są mini warsztaty socjoterapeutyczne, które poruszają ważne z punktu widzenia dojrzewania i dorastania tematy. Dzieci wspierane przez prowadzących dyskutowały już o tym, jak ważna jest współpraca i poprawna komunikacja między ludźmi, przeszły trening pozytywnego myślenia, zastanawiały się też nad rolą uczuć w swoim życiu. W dyskusji dotyczącej relacji z rodzicami i opiekunami dokonywały autodiagnozy "syndromu Pinokia" i rozpatrywały, w jaki sposób kłamstwo wpływa na ich życie. Ważnym aspektem tych spotkań jest fakt, że do wielu wniosków dzieciom udaje się dochodzić samodzielnie.

 • Zarządzenie Nr 184/2016 i Nr 190/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

  Zarządzenie Nr 184/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

  oraz

  Zarządzenie Nr 190/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

  Czytaj więcej...

 • Zarządzenie Nr 176/2016 i Nr 177/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

  Zarządzenie Nr 176/2016 i Nr 177/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

  Czytaj więcej...

 • Reaktywacja grupy teatralnej "Nietykalni" powiększonej o podopiecznych PCPR

  11 kwietnia 2016r. reaktywowany został mały teatr wielkich form pn. "Nietykalni". W ramach porozumienia między dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej panią Jolantą Szurotowską, a dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie panem Janem Andrzejem Więckowskim, do grupy dzieci beneficjentów MOPS dołączyły dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej.

  Czytaj więcej...

 • Program Rodzina 500+: Jakie dodatkowe dokumenty należy złożyć w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze

  W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze wyłącznie na drugie i kolejne dzieci, do wniosku należy dołączyć:

  • kopię karty pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.);

  • kopię decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy- w przypadku cudzoziemców posiadających kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”,

  W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko/wszystkie dzieci w rodzinie, do wniosku należy dołączyć:

  • kopię karty pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.);

  • kopię decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy- w przypadku cudzoziemców posiadających kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”,

  • zaświadczenia i oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny osiągniętego w roku 2014 :

   • oświadczenie członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku 2014, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2012r. poz. 361 z późn. zm.);

   • oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku 2014;

   • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego;

  Czytaj więcej...

 • Zarządzenie Nr 145/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

  Zarządzenie Nr 145/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 4 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

  Czytaj więcej...

 • Rodzina 500+: pytania i odpowiedzi. Od 1 kwietnia można składać wnioski

 • Ogłoszenie dla klientów ubiegających się o pomoc społeczną

  Od miesiąca kwietnia br. zgłoszenia o pomoc społeczną przyjmowane są przez pracowników socjalnych (w pokojach na I piętrze) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 10:00 do dnia 20-go każdego miesiąca.

 • KOMUNIKAT Program Rodzina 500 Plus - możliwości składania wniosków

  Przypominamy że od 1 kwietnia br. można składać wnioski o świadczenie wychowawcze (Program Rodzina 500 Plus)

  • OSOBIŚCIE

  w Punkcie przyjmowania wniosków:

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz. ul. Cekanowska 5

  Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

  parter - pokoje 32, 34, 35 w poniedziałki, środy i piątki w godz. 8:00 - 15:30, we wtorki i czwartki w godz. 8:00 - 17:00.

  tel. 44 723 73 53 wew. 22 oraz tel. 44 723 39 15

  • DROGĄ POCZTOWĄ (na adres MOPS)
  • ELEKTRONICZNIE (eWniosek)

  za pomocą portali: Emp@tia, PUE ZUS.

  Przed złożeniem eWniosku w przypadku gdy nie dysponujemy bezpiecznym podpisem elektronicznym należy wejść na stronę ePUAP, założyć tam konto i wypełnić wniosek o założenie profilu zaufanego. Następnie należy udać się do wybranego urzędu, aby potwierdzić założenie profilu zaufanego.

  Lista punktów potwierdzania profilu zaufanego na terenie Tomaszowa Mazowieckiego:

  • ZUS Oddział w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 40/42,
  • Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 37.

  Tu znajdziesz szczegółową instrukcję składania wniosków na portalu Emp@tia.

  eWnioski można złożyć również za pomocą bankowości elektronicznej, funkcjonalność dostępna będzie od 01.04.2016r. Odpowiednia informacja została umieszczona wcześniej na naszej stronie internetowej.

 • Banki dołączają do Programu „Rodzina 500+"

  Do programu "Rodzina 500+" dołączają kolejne instytucje bankowe. Odpowiednie porozumienie zostało zawarte z bankami:

  • Alior Bank SA,
  • Bank BPH SA,
  • Bank Handlowy w Warszawie SA,
  • Bank Millennium SA,
  • Bank Pekao SA,
  • Bank Pocztowy SA,
  • Bank Polskiej Spółdzielczości SA,
  • Bank Zachodni WBK SA,
  • FM Bank PBP SA (Smart Bank),
  • ING Bank Śląski SA,
  • mBank SA,
  • PKO Bank Polski SA,
  • Raiffeisen Bank Polska SA,
  • SGB-Bank SA,
  • Bank Ochrony Środowiska SA,
  • Getin Noble Bank SA,
  • Deutsche Bank SA,
  • Credit Agricole Bank Polska SA

  i dotyczy współpracy w zakresie składania wniosków za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej.

  Rodzic lub opiekun będzie mógł za pomocą serwisu internetowego swojego banku złożyć wniosek o świadczenie „Rodzina 500 plus”. Rolą banku w tym procesie jest udostępnienie i wysłanie wniosku do Organu prowadzącego w gminie. Tożsamość osoby składajacej wniosek będzie weryfikowana przez bank. Usługa nie będzie wiązać się z kosztami po stronie klienta.

  Bank nie będzie gromadził danych, weryfikował danych podanych we wniosku oraz załączników. Dalsza ścieżka obsługi wniosku będzie prowadzona przez samorząd i to on będzie informował o przyznaniu świadczenia.

  Wnioski będzie można składać bezpłatnie od 1 kwietnia 2016 r. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy - tj. od 1 kwietnia 2016 do 1 lipca 2016 - rodzice dostaną wyrównanie wstecz. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.

 • Zmiana adresu Domu Dzinnego Pobytu

  Informujemy że Dom Dziennego Pobytu od 07.03.2016 r. zmienił swoją siedzibę. Aktualnie funkcjonuje przy ul. Jana Pawła II 37.

 • Poszukujemy osoby na stanowisko psychologa

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim poszukuje osoby na stanowisko pracy psychologa w wymiarze 40 godzin tygodniowo.
  Wymagane ukończone studia wyższe w zakresie psychologii.
  Wskazane:

  • doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą,
  • doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych,
  • dyspozycyjność i kreatywność,
  • dobra organizacja pracy i zaangażowanie,
  • wysokie umiejętności interpersonalne.

  Osoby zainteresowane ofertą pracy proszone są o składanie CV (Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.") w siedzibie MOPS przy ul. Cekanowska 5 w Tomaszowie Maz. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 -15.30 (sekretariat pokój Nr 19).

 • Projekt Integracja

  Od 1 marca 2016r do 30 kwietnia 2017r Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy będzie realizowała projekt „Integracja” dofinansowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  w ramach konkursu z Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, którego planowany koszt wynosi 658 542,60 zł.

  Czytaj więcej...

 • Program „Rodzina 500 plus” już w kwietniu

  Program „Rodzina 500 plus” ruszy w całej Polsce już w kwietniu tego roku. Poniżej przedstawiamy Państwu informację na temat tego programu. Informacje te będą na bieżąco aktualizowane.
   
  Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko. To nawet 6000zł netto rocznego wsparcia dla dziecka. Programem objętych zostanie 2,7 mln rodzin wychowujących 3,7 mln dzieci.
 • Przedstawienie grupy teatralnej ,,Nietykalni" w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Tryb.

  W dniu 25.01.2016 roku pracownicy MOPS wraz z aktorami grupy teatralnej ,,Nietykalni"  dokonali inscenizacji spektaklu ,,Jasełkowe wariacje" dla osadzonych
  w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Tryb. Przedstawienie zostało bardzo dobrze przyjęte, nie obyło się od spontanicznych reakcji publiczności oraz gromkich braw.
      Następnie młodzież uczestniczyła w pogadance ukazującej zasady funkcjonowania Aresztu Śledczego, prowadzonej przez wychowawców Placówki. Grupa oprowadzona została po areszcie. Podjęta aktywność stanowi wkład w budowę resocjalizacji wykraczającej poz kraty i mury więzienne a młodym aktorom pomoże w doborze drogi życiowej zgodnej z zasadami współżycia społecznego.
      W drodze powrotnej wszyscy uczestnicy zjedli wspólny obiad. Wyjazd oraz posiłek w całości sfinansowane były przez Parafię NMP Królowej Polski ul.Słowackiego, której przedstawiciele również uczestniczyli w wyjeździe.

 • Harmonogram wypłat zasiłków stałych w 2016 roku

    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  A-Z 20 19 21 20 20 20 20 19 20 20 18 15

   

 • Bezpłatne porady prawne i psychologiczne

  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH I PSYCHOLOGICZNYCH

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim informuje, że od stycznia 2016r. można skorzystać z bezpłatnego punktu  porad / konsultacji  prawnych i psychologicznych.

  Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do siedziby MOPS w/m przy ul. Cekanowska 5.

  Dyżury specjalistów odbywać się będą:

  • poniedziałek, wtorek, środa w godzinach 11.30 - 15.30 porady prawne dla mieszkańców powiatu tomaszowskiego,
  • wtorek w godzinach 10.00 - 14.00 porady psychologiczne dla mieszkańców z terenu miasta ( fundacja Subvenio),
  • wtorek w godzinach 13.00 - 17.00 porady prawne dla mieszkańców z terenu miasta (fundacja Subvenio).
 • Archiwum 2015

 • Archiwum 2014

 • Archiwum 2013

 • Archiwum 2012