Klub Integracji Społecznej

 • ZAKRES DZIAŁAŃ KLUBU I WARUNKI UCZESTNICTWA

 • ZAKOŃCZENIE AKCJI „WYMIANA CIEPŁA” !!!

  Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej informują, że w związku z nastaniem wiosny z dniem 12.04.2018r zakończyliśmy akcję „Wymiana Ciepła”, która trwała w naszym mieście od października ubiegłego roku.

 • „Prace społecznie użyteczne 2018”

  W dniu 09.04.2018r. w ramach prac społecznie – użytecznych zostało  podpisane kolejne 15 kontraktów socjalnych z osobami bezrobotnymi, korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej na wykonywanie w/w prac w okresie 09.04-31.05.2018r., na chwilę obecną na terenie miasta prace te wykonuje już 60 osób.
   W ramach prac społecznie użytecznych podejmowane są następujące rodzaje działań:
  - porządkowanie terenów zieleni, pielęgnacja trawników na terenie miasta Tomaszowa Maz.;
  - prace związane z ograniczeniem negatywnych skutków zimy;
  - prace porządkowe i gospodarskie na terenie miasta.

 • „Prace społecznie użyteczne 2018”

  W dniu 31.01.2018r.zostało zawarte Porozumienie w sprawie organizacji  prac społecznie użytecznych, pracownicy socjalni podpisali 30 kontraktów socjalnych z osobami bezrobotnymi, korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej na wykonywanie w/w prac w okresie 21.02-31.03.2017r., w miesiącu marcu pracownicy socjalni podpisali kolejne 16 kontraktów do 30.04.2018r. Na miesiąc kwiecień planowany jest nabór kolejnych 15 osób. Prace obejmują 40 godzin miesięcznie, nie więcej niż 10 godz. tygodniowo na osobę.
  W ramach prac społecznie użytecznych podejmowane są następujące rodzaje działań:
  - porządkowanie terenów zieleni, pielęgnacja trawników na terenie miasta Tomaszowa Maz.;
  - prace związane z ograniczeniem negatywnych skutków zimy;
  - prace porządkowe i gospodarskie na terenie miasta.

 • Choinka w MOPS

  W dniu 18.12.2017r. w sali widowiskowej O.K. Tkacz odbyło się przedstawienie pt. „Cisza” w wykonaniu Teatru Profilaktyczno - Edukacyjnego dla dzieci i młodzieży „Moralitet” z Krakowa, na które zostały zaproszone dzieci wraz z rodzicami klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach realizacji programu „Inicjowanie i wsparcie działań dla osób uzależnionych i ich bliskich w ramach reintegracji zawodowej i społecznej w ramach KIS”.

  Dzieci wspólnie z opiekunami licznie przybyli na zaproszenie, z wielkim zainteresowaniem i zaangażowaniem oglądali spektakl. Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Monika Kubacka złożyła życzenia świąteczne dla wszystkich przybyłych. Nie zabrakło upominków świątecznych, którymi zostały obdarowane dzieci beneficjentów MOPS.

 • 06.09.2017 SPEKTAKL PROFILAKTYCZNY MŁODZIEŻOWEGO TEATRU DS. CIĘŻKICH „DROGA DONIKĄD”

  W dniu 06.09.2017r. Klub Integracji Społecznej w ramach programu: ”Inicjowanie i wsparcie działań dla osób uzależnionych i ich bliskich w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej w ramach KIS” zaprosił rodziców, młodzież oraz seniorów z Klubu Seniora „Słoneczna Jedynka”  na spektakl profilaktyczny Młodzieżowego Teatru ds. Cieżkich  pt.: „Droga donikąd”.  Przedstawienie z zakresu profilaktyki uzależnień pokazało jak łatwo popaść w sidła uzależnienia, do czego prowadzi uzależnienie. Spektakl dał bardzo realny obraz ogromu zniszczeń jakie powodują narkotyki i alkohol, wzbudził ogromne emocje wszystkich przybyłych.

 • 28.06.2017 WARSZTATY Z PSYCHOLOGIEM " RADZENIE SOBIE Z NEGATYWNYMI EMOCJAMI I STRESEM "

  W dniu 28.06.2017r. Klub Integracji Społecznej w ramach programu: ”Inicjowanie i wsparcie działań dla osób uzależnionych i ich bliskich w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej w ramach KIS” zorganizował warsztaty dla rodziców i dzieci - beneficjentów Ośrodka biorących udział w pikniku „Postaw na Rodzinę” z psychologami MOPS Panią Małgorzatą Kędziorą i Panią Katarzyną Pierunek  pt.: „Radzenie sobie z negatywnymi emocjami i stresem”. Celem ostatniego spotkania była wzajemna integracja, pokazanie sposobów budowania więzi między rodzicami i ich nastoletnimi dziećmi. Uczestnicy odpowiadali na pytania pozwalające sprawdzić swoją wiedzę dotyczącą różnych dziedzin życia ich dziecka (odpowiadali rodzice) oraz różnorodnych kwestii dotyczących rodziców (odpowiedzi udzielały dzieci). Ponadto zarówno starsi i młodsi uczestnicy warsztatów dostali cenne wskazówki jak należy radzić sobie z negatywnymi emocjami oraz jak minimalizować skutki stresu. Zajęcia odbywały się w miłej, bezpiecznej i rodzinnej atmosferze. Na zakończenie cyklu warsztatów dla rodziców, osoby które wykazały się największą frekwencją otrzymały  motywację i pozytywny bodziec w postaci karnetów wstępu do Parku Linowego nad Pilicą

 • 28.06.2017 WARSZTATY z przewodniczącym MKRPA "Częste picie alkoholu a problemy osobiste i zawodowe"

  W dniu 28.06.2017r. Klub Integracji Społecznej w ramach programu: ”Inicjowanie i wsparcie działań dla osób uzależnionych i ich bliskich w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej w ramach KIS” zorganizował warsztaty dla beneficjentów Ośrodka biorących udział w pracach społecznie użytecznych z przewodniczącym MKRPA Panem Mirosławem Banasiakiem  pt.: „Częste picie alkoholu a problemy osobiste i zawodowe ”. Celem spotkania było zwiększenie świadomości przybyłych osób, że alkohol nie rozwiązuje problemów osobistych ani zawodowych, a wręcz je pogłębia, tworzy się błędne koło. Podczas spotkania wskazano kierunki szukania pomocy i wsparcia gdy pojawi się problem alkoholowy. Uświadomienie uczestnikom, że zdaje nam się iż alkohol uśmierza ból i niweluje problemy, a w rzeczywistości powoduje ogromne zniszczenia zarówno w naszym organizmie, jak i życiu osobistym i zawodowym.

 • VII Piknik 2017 "Postaw na Rodzinę"

  Tomaszów Mazowiecki jak wiele innych gmin w Polsce po raz siódmy zaangażował się w ogólnopolską kampanię pod hasłem " Postaw na rodzinę"- Krakowskiej Akademii Profilaktyki oraz po raz kolejny bierze udział w działaniach w ramach programu „Inicjowanie i wsparcie działań dla osób uzależnionych i ich bliskich w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej w ramach KIS”. Dzięki kampanii oraz w ramach programu przekazujemy ważne informacje profilaktyczne rodzinom, nauczycielom, uczniom. Realizujemy działania prorodzinne.

 • 21.06.2017 WARSZTATY Z PSYCHOLOGIEM „OPIERANIE SIĘ PRESJI GRUPY – KSZTAŁTOWANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI I ASERTYWNOŚCI U MŁODZIEŻY”

  W dniu 21.06.2017r. Klub Integracji Społecznej w ramach programu: ”Inicjowanie i wsparcie działań dla osób uzależnionych i ich bliskich w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej w ramach KIS” zorganizował warsztaty dla rodziców - beneficjentów Ośrodka biorących udział w pikniku „Postaw na Rodzinę” z psychologami MOPS Panią Małgorzatą Kędziorą i Panią Katarzyną Pierunek  pt.: Opieranie się presji grupy – kształtowanie poczucia własnej wartości i asertywności u młodzieży. Intencją kolejnego spotkania było uświadomienie uczestnikom istnienie zjawiska konformizmu i wskazania okoliczności sprzyjających uleganiu presji grupy. Podczas spotkania zaakcentowano zależność między cechami nastolatków, ich poczuciem własnej wartości i umiejętnością asertywnego odmawiania a uleganiem namowom rówieśników do używania substancji psychoaktywnych. Zajęcia zaktywizowały uczestników do uświadomienia mocnych stron swoich dzieci. Uczestnicy przy pomocy burzy mózgów określili, co może być ważne z punktu widzenia ich dzieci i potrzeb ich dzieci. Na spotkaniu panowała miła atmosfera, a uczestnicy aktywnie brali udział w warsztatach.

 • 14.06.2017 WARSZTATY z psychologiem MOPS "Jak dobrze wyglądać podczas rozmowy kwalifikacyjnej"

  W dniu 14.06.2017r. Klub Integracji Społecznej w ramach programu: ”Inicjowanie i wsparcie działań dla osób uzależnionych i ich bliskich w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej w ramach KIS” zorganizował warsztaty dla beneficjentów Ośrodka biorących udział w pracach społecznie użytecznych z psychologiem MOPS Panią Katarzyną Pierunek  pt.: „Psychologiczne aspekty poszukiwania pracy ”. Celem spotkania było zwiększenie motywacji do aktywnego poszukiwania pracy, omówienie motywacji jako czynnika determinującego aktywność zawodową, kształtowanie postawy samodzielności w poszukiwaniu zatrudnienia, zwiększenie poczucia własnej wartości, które jest czynnikiem wpływającym na znalezienie pracy. Uświadomienie uczestnikom, że PSU to nie jedyna forma pracy jaką mogą wykonywać,

 • 14.06.2017 WARSZTATY Z PSYCHOLOGIEM „POZYTYWNE RELACJE RODZINNE JAKO CZYNNIK CHRONIĄCY MŁODZIEŻ PRZED UŻYWANIEM SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH”

  W dniu 14.06.2017r. Klub Integracji Społecznej w ramach programu: ”Inicjowanie i wsparcie działań dla osób uzależnionych i ich bliskich w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej w ramach KIS” zorganizował warsztaty dla rodziców - beneficjentów Ośrodka biorących udział w pikniku „Postaw na Rodzinę” z psychologiem MOPS Panią Małgorzatą Kędziorą  pt.: Pozytywne relacje rodzinne jako czynnik chroniący młodzież przed używaniem substancji psychoaktywnych. Celem kolejnego spotkania z zakresu profilaktyki uzależnień wśród młodzieży było uświadomienie uczestnikom ich własnych sposobów komunikowania się z dziećmi oraz unaocznienie wpływu sposobu komunikacji i monitoringu rodzidzielskiego na używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież. Podczas zajęć panowała miła atmosfera, uczestnicy z zaangażowaniem słuchali przedstawionych treści, chętnie zadawali pytania. Wszyscy zostali zachęceni do refleksji na temat możliwości usprawnienia komunikacji i monitoringu w rodzinie.

 • 08.06.2017 WARSZTATY z wykładowcami Centrum Nauki i Kształcenia „ŻAK” "Jak dobrze wyglądać podczas rozmowy kwalifikacyjnej"

  W dniu 08.06.2017r. Klub Integracji Społecznej w ramach programu: ”Inicjowanie i wsparcie działań dla osób uzależnionych i ich bliskich w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej w ramach KIS” zorganizował warsztaty dla beneficjentów Ośrodka biorących udział w pracach społecznie użytecznych z z wykładowcami Centrum Nauki i Kształcenia „ŻAK” "Jak dobrze wyglądać podczas rozmowy kwalifikacyjnej". Uczestnikami prowadzonych zajęć były osoby biorące udział w pracach społecznie - użytecznych objęte pomocą MOPS. Warsztaty miały uświadomić uczestnikom jak ważny jest nasz wygląd podczas rozmowy kwalifikacyjnej, pokazaliśmy jak dokonać niewielkim nakładem finansowym przemiany naszego wyglądu i jaki ma to wpływ na nasze samopoczucie. Kreowanie własnego wizerunku to tworzenie dobrego wrażenia właśnie poprzez dbałość o szczegóły: higiena, schludny ubiór, makijaż czy fryzura.

 • 07.06.2017 WARSZTATY Z PSYCHOLOGIEM „PROFILAKTYKA LEPSZA NIŻ LECZENIE”

  W dniu 07.06.2017r. Klub Integracji Społecznej w ramach programu:”Inicjowanie i wsparcie działań dla osób uzależnionych i ich bliskich w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej w ramach KIS” zorganizował warsztaty dla rodziców - beneficjentów Ośrodka biorących udział w pikniku „Postaw na Rodzinę” z psychologiem MOPS Panią Katarzyną Pierunek  pt.: „Przyczyny używania przez młodzież substancji psychoaktywnych”. Pierwsze spotkanie warsztatowe z zakresu profilaktyki uzależnień wśród młodzieży zgromadziło niemal wszystkie zaproszone mamy. Zajęcia o charakterze warsztatowym przyniosły wiele cennych wskazówek, które umykają w codziennych obowiązkach. Dyskutowaliśmy o tym, jak cenny jest czas poświęcony dziecku, o tym, że dzieci mają większe potrzeby niż tylko nowy tablet czy markowa koszulka, o tym, że niewinne powiedzonka mogą okazać się poważne w skutkach. Bo „piwo to też alkohol”, a „dziecko wcale nie musi spróbować wszystkiego, żeby się nauczyć”.

 • 25.05.2017 WARSZTATY Z DORADCĄ ZAWODOWYM „MOŻESZ WRÓCIĆ NA RYNEK PRACY”

  W dniu 25.05.2017r. Klub Integracji Społecznej w ramach programu: ”Inicjowanie i wsparcie działań dla osób uzależnionych i ich bliskich w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej w ramach KIS” zorganizował warsztaty dla beneficjentów Ośrodka biorących udział w pracach społecznie użytecznych z doradcą zawodowym z PUP Panią Karoliną Dutkiewicz - Zając  pt.: „Możesz wrócić na rynek pracy”. Uczestnikami prowadzonych zajęć były osoby biorące udział w pracach społecznie - użytecznych objęte pomocą MOPS. Celem spotkania było zwiększenie motywacji do aktywnego poszukiwania pracy, rozwijanie umiejętności autoprezentacji poprzez właściwe napisanie CV, kształtowanie postawy samodzielności w poszukiwaniu zatrudnienia oraz poruszaniu się po rynku pracy, zwiększenie świadomości własnego potencjału zawodowego w tym predyspozycji zawodowych oraz zwiększenie umiejętności planowania własnego rozwoju zawodowego, jak również zapoznanie przybyłych z aktualną ofertą PUP.

 • „Prace społecznie użyteczne 2017”

  W dniu 17.03.2017r. rozpoczęto organizację prac społecznie użytecznych, pracownicy socjalni podpisali 30 kontraktów socjalnych z osobami bezrobotnymi, korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej na wykonywanie w/w prac w okresie 17.03-30.04.2017r., w miesiącu kwietniu pracownicy socjalni podpisali kolejne 20 kontraktów do 31.06 2017r. Prace obejmują 40 godzin miesięcznie,nie więcej niż 10 godz. tygodniowo na osobę.

  W ramach prac społecznie użytecznych podejmowane są następujące rodzaje działań:

  - porządkowanie terenów zieleni, pielęgnacja trawników na terenie miasta Tomaszowa Maz.,

  - prace porządkowe i gospodarskie na terenie miasta.

 • Spektakl "Kłopoty Misia Zdzisia"

  W dniu 12.12.2016r. w sali widowiskowej O.K. Tkacz odbyło się przedstawienie pt. "Kłopoty Misia Zdzisia" w wykonaniu Teatru Profilaktyczno-Edukacyjnego dla dzieci i młodzieży "Moralitet" z Krakowa, na które zostały zaproszone dzieci wraz z rodzicami klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach realizacji programu "Inicjowanie i wsparcie działań dla osób uzależnionych i ich bliskich w ramach reintegracji zawodowej i społecznej w ramach KIS". Dzieci wspólnie z opiekunami licznie przybyli na zaproszenie, z wielkim zainteresowaniem oglądali spektakl. Koordynator Klubu Integracji Społecznej złożył życzenia świąteczne. Nie zabrakło upominków świątecznych, którymi zostały obdarowane dzieci beneficjentów MOPS.
   

 • warsztaty

  Klub Integracji Społecznej działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w ramach programu „Inicjowanie i wsparcie działań dla osób uzależnionych i ich bliskich w zakresie integracji społecznej i zawodowej w ramach KIS” oraz kampanii krakowskiej akademii „Postaw na Rodzinę” zorganizował cykl warsztatów terapeuty zatrudnionego w MOPS z rodzicami (w każdy wtorek w miesiącu czerwcu), który poprowadził pogadankę dla rodziców na tematy:

 • VI piknik pod hasłem " Postaw na rodzinę"- ogólnopolskiej kampanii Krakowskiej Akademii Profilaktyki.

  W dniu 16.06. br. na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Cekanowska 5 zorganizowano VI piknik pod hasłem " Postaw na rodzinę"- ogólnopolskiej kampanii Krakowskiej Akademii Profilaktyki.

 • VI PIKNIK „POSTAW NA RODZINĘ”

  Klub Integracji Społecznej działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej organizuje VI piknik „Postaw na Rodzinę, który odbędzie się w dniu 16 czerwca 2016r. w godzinach 15:00-18:00 przy ul. Cekanowskiej 5. Udział w pikniku weźmie 182 dzieci wytypowanych przez pracowników socjalnych.

 • 12.05.2016 WARSZTATY Z PRACOWNIKAMI CENTUM NAUKI I BIZNESU „ŻAK” - „JAK ZADBAĆ O SIEBIE I DOBRZE WYGLĄDAĆ”

  W dniu 12.05.2016r. Klub Integracji Społecznej w ramach programu: ”Inicjowanie i wsparcie działań dla osób uzależnionych i ich bliskich w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej w ramach KIS” zorganizował warsztaty dla beneficjentów Ośrodka biorących udział w pracach społecznie użytecznych z pracownikami Centrum Nauki i Biznesu „Żak”  pt.: „Jak zadbać o siebie i dobrze wyglądać”. Celem spotkania było zwiększenie świadomości na temat znaczenia wyglądu zewnętrznego zarówno w życiu osobistym, jak i pracy. Wygląd zewnętrzny, dbanie o higienę to elementy, które znacząco wpływają na nasze samopoczucie, samoocenę, a także mają ogromne znaczenie podczas rozmowy kwalifikacyjnej podczas ubiegania się o pracę. Kreowanie własnego wizerunku to tworzenie dobrego wrażenia właśnie poprzez dbałość o szczegóły: higiena, schludny ubiór, makijaż czy fryzura.

 • 28.04.2016 WARSZTATY Z DORADCĄ ZAWODOWYM „KSZTAŁTOWANIE POSTAWY SAMODZIELNOŚCI W POSZUKIWANIU PRACY ORAZ PORUSZANIU SIĘ NA RYNKU PRACY”

  W dniu 28.04.2016r. Klub Integracji Społecznej w ramach programu: ”Inicjowanie i wsparcie działań dla osób uzależnionych i ich bliskich w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej w ramach KIS” zorganizował warsztaty dla beneficjentów Ośrodka biorących udział w pracach społecznie użytecznych z doradcą zawodowym z PUP Panią Renatą Niedźwiedzką  pt.: „Kształtowanie postawy samodzielności w poszukiwaniu pracy oraz poruszaniu się na rynku pracy”. Uczestnikami prowadzonych zajęć były osoby biorące udział w pracach społecznie - użytecznych objęte pomocą MOPS. Celem spotkania było zwiększenie motywacji do aktywnego poszukiwania pracy lub możliwości samozatrudnienia, kształtowanie postawy samodzielności w poszukiwaniu zatrudnienia oraz poruszaniu się po rynku pracy, zwiększenie świadomości własnego potencjału zawodowego w tym predyspozycji zawodowych oraz zwiększenie umiejętności planowania własnego rozwoju zawodowego, jak również zapoznanie przybyłych z aktualną ofertą PUP.

 • 28.04.2016 WARSZTATY Z DORADCĄ ZAWODOWYM „KSZTAŁTOWANIE POSTAWY SAMODZIELNOŚCI W POSZUKIWANIU PRACY ORAZ PORUSZANIU SIĘ NA RYNKU PRACY”

  W dniu 28.04.2016r. Klub Integracji Społecznej w ramach programu:” Inicjowanie i wsparcie działań dla osób uzależnionych i ich bliskich w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej w ramach KIS organizuje warsztaty doradcy zawodowego z PUP z beneficjentami Ośrodka biorącymi udział w pracach społecznie użytecznych pt.: „Kształtowanie postawy samodzielności w poszukiwaniu pracy oraz poruszaniu się na rynku pracy”.

 • „Prace społecznie użyteczne 2016”

  W dniu 01.03.2016r. rozpoczęto organizację prac społecznie użytecznych, pracownicy socjalni podpisali 20 kontraktów socjalnych z osobami bezrobotnymi, korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej na wykonywanie w/w prac w okresie 01.03-31.05.2016r., w miesiącu kwietniu pracownicy socjalni podpisali kolejne 38 kontraktów do 31.06 2016r. Prace obejmują 40 godzin miesięcznie, nie więcej niż 10 godz. tygodniowo na osobę.
  W ramach prac społecznie użytecznych podejmowane są następujące rodzaje działań:
  - porządkowanie terenów zieleni, pielęgnacja trawników na terenie miasta Tomaszowa Maz.,
  - prace porządkowe i gospodarskie na terenie miasta.

 • „O psotnym Krasnalu”

  W dniu 18.12.2015r. w sali widowiskowej O.K. Tkacz odbyło się przedstawienie pt. „O psotnym krasnalu” w wykonaniu Teatru Profilaktyczno - Edukacyjnego dla dzieci i młodzieży „Moralitet” z Krakowa, na które zostały zaproszone dzieci wraz z rodzicami klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach realizacji programu „Inicjowanie i wsparcie działań dla osób uzależnionych i ich bliskich w ramach reintegracji zawodowej i społecznej w ramach KIS”. Dzieci wspólnie z opiekunami licznie przybyli na zaproszenie, z wielkim zainteresowaniem oglądali spektakl. Pani Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej złożyła życzenia świąteczne. Nie zabrakło upominków świątecznych, którymi zostały obdarowane dzieci beneficjentów MOPS oraz mali artyści.

 • Premiera spektaklu „Jasełkowe wariacje”

 • 11.12.2015 WARSZTATY W MZEUM „Z kulturą na Ty”

  W dniu11.12.2015r. w ramach programu:” Inicjowanie i wsparcie działań dla osób uzależnionych i ich bliskich w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej w ramach KIS” Klub Integracji Społecznej przy pomocy asystentów rodziny zorganizował warsztaty w Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego dla grupy dzieci i rodziców beneficjentów Ośrodka. Uczestnikami zajęć prowadzonych przez pracowników muzeum byli rodzice i dzieci z rodzin objętych pomocą MOPS. Celem spotkania była szeroko rozumiana integracja rodziny, podnoszenie kompetencji wychowawczych opiekunów oraz zapoznanie się z ofertą muzeum. Zaproponowano dzieciom warsztaty o tematyce przyrodniczej oraz Bożonarodzeniowej, dzieci podzieliły się na dwie grupy. W trakcie spotkania dzieci aktywnie uczestniczyły w dyskusji, chętnie zabierały głos, była to wspaniała forma nauki przez zabawę, a jednocześnie zapewnienie rodzinom aktywnego i przede wszystkim wspólnego wypoczynku. Dzieci i rodzice na koniec warsztatów za zaangażowanie zostały obdarowane lizakami. Rodziny wyszły z warsztatów zadowolone i chętne do odkrywania kolejnych atrakcji muzeum.

 • 19.11.2015 WARSZTATY Z PSYCHOLOGIEM „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?”

  W dniu19.11.2015r. w ramach programu:” Inicjowanie i wsparcie działań dla osób uzależnionych i ich bliskich w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej w ramach KIS Klub Integracji Społecznej zorganizował warsztaty psychologów z beneficjentami Ośrodka pt.: „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?”
   

 • „Program Aktywizacja i Integracja 2015”

  W 2015 roku Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Maz. podjął inicjatywę realizacji Programu Aktywizacja i Integracja – instrumentu wprowadzonego nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia w maju 2014 roku. Po zaprezentowaniu założeń i celów programu PUP podpisał porozumienia z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim o współpracy w zakresie realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

 • „Prace społecznie użyteczne wrzesień 2015”

  W miesiącu wrześniu nadal kontynuowano organizację prac społecznie użytecznych, pracownicy socjalni przedłużyli kontrakty socjalne 44 osobom bezrobotnym, korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej na wykonywanie w/w prac na okres 01.09-31.10.2015r. Prace obejmują 40 godzin miesięcznie, nie więcej niż 10 godz. tygodniowo na osobę. Ogólnie w miesiącu wrześniu prace te wykonuje 80 osób.

 • Piknik 2015 "Postaw na Rodzinę"

  Miasto Tomaszów Mazowiecki jak wiele innych gmin w Polsce po raz piąty zaangażowało się w ogólnopolską kampanię pod hasłem " Postaw na rodzinę"- Krakowskiej Akademii Profilaktyki. Kampania wykorzystuje jedną z najskuteczniejszych strategii profilaktycznych – Strategię Rozwijania Umiejętności Wychowawczych.

 • V PIKNIK „POSTAW NA RODZINĘ”

  Klub Integracji Społecznej działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej organizuje V piknik „Postaw na Rodzinę, który odbędzie się w dniu 25 czerwca w godzinach 1500-1800. Zaproszenia na V piknik „Postaw na Rodzinę” wydawane są przez pracowników socjalnych.

 • Warsztaty z Terapeutą

  Klub Integracji Społecznej działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej organizuje cykl warsztatów z terapeutą, które odbędą się w miesiącu czerwcu. Skierowania na warsztaty wydawane są przez pracowników socjalnych.

 • Prace społecznie użyteczne 2015

  W dniu 30.03.2015r. rozpoczęto organizację prac społecznie użytecznych, pracownicy socjalni podpisali 45 kontraktów socjalnych z osobami bezrobotnymi, korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej na wykonywanie w/w prac w okresie 30.03-31.05.2015r. Prace obejmują 40 godzin miesięcznie, nie więcej niż 10 godz. tygodniowo na osobę.

 • Archiwum 2014

 • Archiwum 2013

 • Archiwum 2012