Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

97-200 Tomaszów Maz. ul.Cekanowska 5

Sekretariat tel. (fax) 44 723-34-89
Pomoc Społeczna tel. 44 723-73-53, 44 719 57 59
Świadczenia Rodzinne tel. wew. 22, 48

e-mail: sekretariat@mopstm[kropka]pl

Zasady przyjmowania korespondencji za pomocą poczty elektronicznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która spełnia następujące wymogi określone w art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego:
Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska), od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu),
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

GODZINY URZĘDOWANIA:

codziennie z wyjątkiem wtorków od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00.