Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

 

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY REAGUJ !!!

 

 

 

ZESPÓŁ

INTERDYSCYPLINARNY

W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

 

Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przemocy

w rodzinie zgłoś się do

ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

w Tomaszowie Mazowieckim

ul. Cekanowska 5 (siedziba MOPS, pok.23)

tel. 44 723 34 89

(od poniedziałku do piątku

w godz. od 730 - do 1530)

www.mopstm.pl

 

 

                              ZATRZYMAJ

                           PRZEMOC !