„Słaba płeć, ale najważniejsza”

Data publikacji:2017-04-28

W klubie seniora „Słoneczna Jedynka” odbyło się uroczyste spotkanie w atmosferze kawiarnianej z okazji Dnia Kobiet. Młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 pod kierownictwem Pani profesor Holc przygotowała program poetycko-satyryczny. W strofach poezji ukazano piękno, poświęcenie, oddanie i rolę kobiety w życiu człowieka. Taniec „mechaników” do melodii „Kaczuszki”, „Żono moja”, „Oczy zielone” wywołał salwy śmiechu.  Do refleksji zmusiła pięknie wykonana piosenka „Być kobietą”. Po owacyjnym przyjęciu popisów aktorskich młodzieży na scenę wkroczył zespół artystyczny „SAK”, który rozgrzał zebranych do czerwoności. Chóralne odśpiewanie przez panów „sto lat” i wręczenie każdej Pani czekolady zakończyło ten wspaniały dzień, jakim jest Dzień Kobiet.