„Warszawa da się lubić i w ogóle i w szczególe i pod każdym innym względem”

Data publikacji:2017-05-18

Biuro Parlamentarne Pana Senatora Rafała Ambrozika z Rawy Mazowieckiej i Pana Posła Grzegorza Wojciechowskiego oraz Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w osobach: Pana Prezydenta Marcina Witko, Pani Zastępcy Prezydenta Zofii Szymańskiej sprawili seniorom miłą niespodziankę organizując wycieczkę do Warszawy. Pierwszym etapem spotkania była wizyta w  „świątyni sztuki” Muzeum Narodowym. Seniorzy zapoznali się ze zbiorami: Sztuki Średniowiecznej, Orientalnej, Polskiej sztuki nowożytnej, Obcej sztuki nowożytnej, Sztuki Współczesnej oraz ze zbiorami rzeźb. Największe wrażenie wywarła ekspozycja obrazu Jana Matejki z 1875-1878r. „Bitwa pod Grunwaldem”, obraz mający 426x987 cm wielkości i ważący 290 kg. Pełni emocjonalnych wrażeń udaliśmy się w dalszą drogę na ul. Wiejską do siedziby Parlamentu, organu władzy ustawodawczej, w skład którego wchodzą Sejm jako izba niższa oraz Senat jako izba wyższa. Liczbę członków izb określa Konstytucja RP. Izba niższa parlamentu w Polsce składa się z 460 posłów, w skład izby wyższej wchodzi 100 senatorów. W głównym holu parlamentu seniorów powitali Pan senator Rafał Ambrozik i Pan poseł Grzegorz Wojciechowski. Pod fachowym okiem przewodnika, w towarzystwie parlamentarzystów i Pani Zastępcy Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Zofii Szymańskiej oraz Pani Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Wandy Rybak zwiedzaliśmy gmach parlamentu. W Sali posiedzeń Sejmu i Senatu poseł i senator odpowiadali na liczne pytania seniorów dotyczące prac parlamentu. Wizyta ta przybliżyła nam miejsce gdzie tworzy się rzeczywistość i przyszłość naszej Ojczyzny. Po wizycie w gościnnych progach Sejmu i Senatu udaliśmy się do zabytkowej nekropolii jakim jest Cmentarz Powązkowski miejsce spoczynku wielu znakomitych Polaków.  Spoczywają na nich wielcy artyści, aktorzy, malarze, politycy. Wśród 1 miliona osób pochowanych jest wielu zasłużonych Polaków, w tym działaczy niepodległościowych. W sumie nekropolia zajmuje obszar 44ha, to tyle co powierzchnia Watykanu. Cmentarz Powązkowski jest muzeum rzeźby na wolnym powietrzu. Są tu zarówno skromne, proste nagrobki, jak i wspaniałe pomniki, a także kaplice i rodzinne mauzolea.Pełni wrażeń wróciliśmy do Tomaszowa gdzie powitał nas padający śnieg. Pomimo chłodnej aury emocje rozgrzały nas, na długo zapamiętamy wspaniałe chwile.