„Wizyta u Pana Prezydenta Marcina Witko”

Data publikacji:2017-12-14

W dniu 10.11.2017r w dniu imienin Marcina seniorzy klubu Słoneczna Jedynka złożyli niespodziewaną wizytę Prezydentowi – Panu Marcinowi Witko. Do gabinetu weszli z gromkim „ sto lat”, wręczyli bukiet kwiatów, a klubowiczka Halina Nowak wręczyła Prezydentowi własny obraz „Poranek w Rzymie”. Pan Prezydent znany ze swych dokonań artystycznych wykonał koncert z akordeonistą Zbyszkiem na dwie ręce. Seniorzy wykonali dwa utwory ulubione przez Pana Prezydenta: „Walczyk Tomaszowski” i „Taki kraj”. Pan Prezydent w krótkich słowach przedstawił najbliższe działania na rzecz seniorów i serdecznie podziękował za pamięć.