"Na wesoło z przekazem" występ

Data publikacji:2017-12-12

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim przy współudziale Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wspólnie z Komendą Powiatową Policji, Sądem Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim, Zespołem Szkolno-Przedszkolnym Nr 9  w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2018 oraz Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 podjął działania mające na celu : profilaktykę i edukację a także wzmocnienie współpracy pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz rodzin z terenu Tomaszowa Maz.
    W związku z powyższym w dniu 05.12.2017 roku o godz. 17.00 odbyła się premiera spektaklu satyrycznego pt. ,,Na wesoło z przekazem", która zgromadziła dużą rzeszę odbiorców z terenu Tomaszowa Maz. i okolic. Przedstawienie spotkało się z ciepłym przyjęciem, publiczność żywiołowo reagowała na prezentowane treści. W dniu 07.12.2017 roku w godzinach 10.00 – 14.00  odbyła się natomiast konferencja Powiatowa na temat „Procedury interwencyjnego zabezpieczenia dzieci„. Poprowadzona została ona przez prelegenta z Dolnośląskiej Akademii Rozwoju. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Pomocy Społecznej z terenu miasta i powiatu, Komendy Powiatowej Policji, Sądu Rejonowego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pedagodzy szkolni z terenu miasta, przedstawiciele Pogotowia Rodzinnego, Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta. W ramach konferencji przedstawiciele służb społecznych zaprezentowali spektakl pod tytułem „ Na wesoło z przekazem”.
W projekcie udział wzięli :
pracownicy MOPS
1. Katarzyna Pierunek – psycholog
2. Karolina Lubicka, Agnieszka Rozwadowska, Małgorzata Nowak -Trigubowicz, Małgorzta Garnys -Łyś,Dariusz Małek, Iza Kaczmarek– pracownicy socjalni,
3. Radosław Andryszkiewicz- pracownik Sekcji Świadczeń MOPS,
4. Barbara Pociejkin – pracownik PCPR
5. Agnieszka Jankowska i Grzegorz Kołodziejski – funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz.
6. Małgorzata Markiewicz- pedagog Zespołu Szkolno- Przedszkolny nr 9 ,
7. Agnieszka Banasiak i Emilia Kałuzińska – kuratorzy sądowi Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz.