Archiwum 2015

 • Premiera spektaklu „Jasełkowe Wariacje”

  W dniu 20.12.2015r. w Stowarzyszeniu Abstynenckim Ala odbyło się przedpremierowe przedstawienie pt „Jasełkowe Wariacje” przygotowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W imprezie uczestniczyli przedstawiciela władz miasta i powiatu a także liczna grupa członków Stowarzyszenia. Przedstawienie zostało bardzo pozytywnie przyjęte przez publiczność a uczestnicząca w widowisku młodzież otrzymała słodkie podarunki.

  W dniu 21.12.2015r. w Domu Kultury Tkacz odbyła się premiera przedstawienia pt: „Jasełkowe Wariacje”. Impreza zgromadziła na sali bardzo liczną publiczność, która występującą młodzież nagrodziła gromkimi brawami. Wystawione przedstawienie zebrało bardzo dobre recenzje a występujący w sztuce młodzi aktorzy otrzymali słodkie upominki i poczęstunek.

 • Zaproszenie na spektakl „Jasełkowe wariacje”

  „Wystarczy, że dana jest nam szansa byśmy mogli stać się tymi, kim chcemy.” J.O. Gasset

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  oraz

  „Nietykalni” czyli aktorzy małego teatru wielkich form
  zapraszają na premierę spektaklu „Jasełkowe wariacje”, która odbędzie się 21 grudnia 2015 roku o godzinie 17:00

  w sali widowiskowej Ośrodka Kultury „Tkacz” przy ul. Niebrowskiej 50.

  Przygotowaliśmy dla Państwa moc wrażeń, refleksji oraz niezapomnianych wewnętrznych przeżyć Bożonarodzeniowych

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim w dniu 24 grudnia 2015 roku będzie nieczynny.

  ZARZĄDZENIE NR 27/2015 Dyrektora Miejskiego ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz. z dnia 23 listopada2015 roku w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy.

 • ROZPOCZĘŁY SIĘ PRACE NAD PROJEKTEM „STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2016-2020”

  Przystąpienie do Unii Europejskiej nakłada na władze samorządowe nowe zadania, w tym również obejmujące kwestie społeczne.

  Jednym z takich zadań zgodnie z artykułem 17 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r (tekst jednolity z 2015r poz. 163,693,1045,1310) jest opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej , profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

 • Młodzi aktorzy z grupy ,,Nietykalni" aktywnie podczas realizacji projektu ,,Jasełkowych Wariacji"

  Młodzi aktorzy z grupy ,,Nietykalni" aktywnie podczas realizacji projektu ,,Jasełkowych Wariacji" Zapraszamy do poniższej prezentacji.

 • Mały teatr wielkich form - w ramach projektu “Jaselkowe wariacje”

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz. od października 2015 r.  rozpoczął  realizację projektu "Jasełkowe wariacje". Podstawowym założeniem programu jest stworzenie grupy teatralnej wyodrębnionej z dzieci beneficjentów MOPS w wieku 11-15 lat. Celem projektu jest poszerzanie osobistych doświadczeń dzieci i młodzieży w kontakcie ze sztuką, rozwój ich wyobraźni i wrażliwości artystycznej. Pracownicy socjalny wraz z psychologami kształtując twórcze postawy podopiecznych będą jednocześnie realizować aspekt socjoterapeutyczny. W procesie socjoterapii podopiecznych najważniejszą rolę pełnić będzie wzmocnienie pozytywnych cech dziecka poprzez konsekwentne dążenie do celów rozwojowo - edukacyjnych. Mały teatr wielkich form ma być sposobem na odreagowanie emocji, zmianę sądów o rzeczywistości oraz ukształtowanie relacji dziecka z grupą rówieśniczą, dorosłymi oraz wykonywanym zadaniem. Na małych-wielkich artystów czekać będzie miła nagroda...

 • Prace remontowe w oddziale banku ING w Tomaszowie Mazowieckim

                                                    U W A G A

  Informuję, iż w dniach 18.09-05.10.2015r. będzie przeprowadzony lifting oddziału banku ING w Tomaszowie Maz.

  Z uwagi na fakt iż jest to jedyny oddział w tej lokalizacji organizujemy miejsce zastępcze do obsługi gotówkowej Klientów. Znajdować się ono będzie w tym samy budynku - (zejście po schodach w dół budynku).

 • Nowe kryterium zasiłków pomocy społecznej

 • Nowe kryteria przyznawania zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku

 • Anonimowa ankieta dla opiekunów osób starszych

  Szanowni Państwo w Domu Dziennego Pobytu Al. J. Piłsudskiego 34 funkcjonującym przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim zainicjonowano powstanie grupy wsparcia dla rodzin / opiekunów osób starszych, chorujących długotrwale. Zwracamy się z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety, która posłuży zidentyfikowaniu potrzeb osób opiekujących się chorymi osobami starszymi. Celem grupy ma być zwiększenie świadomości w opiece jak również zdobycie nowych umiejętności radzenia sobie w sytuacjach problemowych w codziennym życiu. Grupa prowadzona będzie przez specjalistów z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz. (psycholog, terapeuta, pracownik socjalny, prawnik) jak również innych specjalistów (np. psychiatra, neurologopeda).

  Ankieta jest anonimowa i służy jedynie ułożeniu programu, tematów i informacji dotyczących opieki nad osobami starszymi. Pytania są zamknięte - właściwą odpowiedź prosimy wybrać z dostępnych opcji odpowiedzi,
  lub otwarte - prosimy o napisanie paru słów w odpowiedzi.

  Hiperłącze prowadzące do ankiety: kliknij aby wypełnić ankietę

 • Zarządzenie w sprawie skrócenia czasu pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

  Ze względu na uciążliwe warunki atmosferyczne, powodowane wysoką temperaturą powietrza zostanie skrócony czas pracy pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

  Od dnia 11 sierpnia 2015r. do odwołania ośrodek będzie czynny w godzinach od 7:30 do 14:30.

 • Skrócony czas pracy MOPS

  W dniu 06.08.2015 - 07.08.2015 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz. bedzie czynny od godziny 7:30 do 14:30.

   

 • Dzień otwarty w Domu Dziennego Pobytu

  Dnia 29. 05. 2015 w godzinach od 8:00 do17:00 zapraszamy emerytów i rencistów z miasta Tomaszowa Maz. na dzień otwarty do Domu Dziennego Pobytu ul. Aleje Piłsudskiego 34 funkcjonującego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

 • Informacja dotycząca ogrzewalni

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim ul. Cekanowska 5 informuje, ze z dniem 01.04.2015r. Przestaje działać Ogrzewalnia dla bezdomnych kobiet i mężczyzn przy ul. Farbiarskiej 20. Nadmienia się, że w kwietniu nadal działa Ogrzewalnia przy ul. Luboszewskiej 71 w godz. 2000 - 800

 • Wypłaty DODATKÓW MIESZKANIOWYCH i DODATKU ENERGETYCZNEGO w 2015 roku

  Wypłaty dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego dokonywane będą do 10-go każdego miesiąca.

   


   

 • Harmonogram wypłat zasiłków stałych w 2015 roku

    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  A-Z 19 16 18 20 18 18 20 19 21 19 19 15