CZŁONKOWIE ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele różnych instytucji i organizacji pozarządowych, w tym: pomocy społecznej, policji, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty, służby zdrowia, sądu:

 

Przewodniczący

Monika Kubacka – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz.

Z-ca Przewodniczącego

Elżbieta Smejda - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz.

Sekretarz

Iwona Gierczak – Sąd Rejonowy w Tomaszowie Maz.

 

Członkowie:

 1. Justyna Głowacka - Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
 2. Bogumiła Juda - Stowarzyszenie Abstynenckie „Azyl"
 3. Krystyna Pichola - Abstynenckie Stowarzyszenie KWP „Ala"
 4. Aleksander Łazowski - Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim
 5. Mirosław Banasiak - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 6. Andrzej Mela - Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim
 7. Bogusława Duzik - Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim
 8. Wanda Rybak - Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta
 9. Halina Szczucińska - Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz.
 10. Jolanta Szustorowska - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz.
 11. Andrzej Więckowski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz.
 12. Piotr Zieliński - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Tomaszowie Maz.

Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim.

Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się co trzy miesiące.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego wykonują swoje zadania w ramach wypełniania obowiązków służbowych lub społecznie.