Czwartki z psychologiem

Data publikacji:2017-03-24

30 marca rozpocznie się cykl warsztatów psychoedukacyjnych zorganizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pod nazwą "Czwartki z psychologiem". Celem zajęć prowadzonych przez psychologów MOPS, będzie podnoszenie kompetencji wychowawczych i rodzicielskich w rodzinach korzystających ze wsparcia asystenta rodziny. Dorośli nabywać będą umiejętności potrzebne do konstruktywnego radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi oraz pogłebiać będą wiedzę z zakresu potrzeb rozwojowych swoich pociech. Równolegle pracownicy socjalni oraz asystenci rodziny prowadzić będą dla dzieci gry i zabawy, aby w spotkaniach wziąć mogły udział również rodziny posiadające młodsze dzieci. Założeniem przygotowanego programu, jest przede wszystkim wsparcie w budowaniu pozytywnych relacji rodziców z dziećmi, jako działań profilaktycznych zapobiegających rozdzielaniu rodzin.