Dni Seniora w Pasji

Data publikacji:2015-10-23

Jak zwykle w "PASJI" bardzo uroczyście obchodzono "DNI SENIORA" w piątek 9. 10. 2015r. seniorzy zorganizowali  wycieczkę do Grot Nagórzyckich zakończoną spotkaniem przy herbacie i poczęstunku w ORDN. W dniu 18. 10. 2015r. odbyło się uroczyste spotkanie w Klubie Muzycznym "TRIO" udział wzięło130  osób, dla ponad 50 osób brakło miejsca ze względu na pojemność lokalu. Prezes Stowarzyszenia do największych osiągnięć tego roku zaliczył rejestrację w sądzie Stowarzyszenia oraz liczny udział mieszkańców miasta i powiatu w obozach , warsztatach ,rejsach i imprezach kulturalno rozrywkowych. Zorganizowano również koncert Jacka Szyłkowskiego pt. „Piosenka przypomni ci...” rozpoczynający obchody "DNI SENIORA" w Stowarzyszeniu. Za największy sukces uznał zwycięstwo i to bezapelacyjne projektu popieranego przez Stowarzyszenie w ramach budżetu obywatelskiego "Niebrowski park". Stwierdził również, że te osiągnięcia są również zasługą przyjaciół Stowarzyszenia Pań : Dyrektor Zespołu Szkół nr. 4 Wacławy Bąk, Zastępcy Prezydenta Zofii Szymańskiej, Dyrektor Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych Marty Niemczyk oraz kierownictwu MOPS z Dyrektorem Jolantą Szustorowską na czele. Właśnie Dyrekcja MOPS gościła na spotkaniu. Prezes Stowarzyszenia nakreślił również plan działania Stowarzyszenia na najbliższy okres. Na zakończenie części oficjalnej Prezes wręczył symboliczne dyplomy i upominki najstarszemu członkowi Stowarzyszenia Panu Jerzemu Wrzoskowi, najmłodszej członkini Pani Marii Król-Cegiełka oraz 400-setnej członkini Stowarzyszenia Pani Marii Wojciechowskiej, wręczając powiedział: „te dyplomy i upominki to symbol gdyż wszyscy członkowie Stowarzyszenia zasługują na nagrody”. Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna i szampańska zabawa przy muzyce mechanicznej.