Informacja - przyjmowanie wniosków na stypendia szkolne

Data publikacji:2017-08-04

Dział Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim informuje, że w dniach od l do 15 września 2017 roku będzie przyjmował wnioski na przyznanie pomocy materialnej dla uczniów formie stypendium szkolnego.

Zgodnie z Uchwałą Nr LIV/516/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 sierpnia 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki. (Treść uchwały w zakładce Archiwum 2014 r.)

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w siedzibie

Miejskiego Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim ul. Cekanowska 5,
Sekcja Dodatków Mieszkaniowych, Stypendiów i Zasiłków Szkolnych,
I piętro, pokój 11, w godzinach od 8:00 do 14:30.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel: (44) 723 73 53 w. 36 lub
osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim ul. Cekanowska 5, I piętro, pokój nr 11.
Druki można pobierać od miesiąca sierpnia 2017r. w siedzibie MOPS lub ze strony internetowej: www.mopstm.pl ;

zakładka: Dokumenty do pobrania » Stypendia szkolne.