Nabór na stanowisko opiekun dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Wskazania niezbędne:
I. posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki oraz posiadanie co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek:

  • szpitalu psychiatrycznym,
  • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  • placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
  • ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,
  • zakładzie rehabilitacji,
  • innej jednostce niż wymienione powyżej, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

II. posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie:
prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług.
Osoby zainteresowane ofertą pracy proszone są o kontakt osobisty z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz., ul. Cekanowska 5, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 (pokój Nr 12, 17, 19), kontakt telefoniczny pod numerem 44 723 34 89 wew. 37, 40 lub kontakt mailowy: mopstomaszow@poczta.onet.pl.
W składanym CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz.U.  z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm."