NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE FORMY PRZEMOCY

Fizycznabicie, szarpanie, popychanie, kopanie, policzkowanie, szczypanie, duszenie, parzenie, bicie przedmiotami.

Psychicznawyzywanie, wyśmiewanie, upokarzanie, poniżanie, krytykowanie, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów z bliskimi, zawstydzanie, stosowanie gróźb.

Seksualna wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie niechcianych zachowań i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi

Ekonomiczna uzależnienie finansowe od sprawcy przemocy, niezaspakajanie podstawowych potrzeb materialnych rodziny, zmuszanie do oddawania oszczędności i uzyskiwanych środków finansowych, ograniczony dostęp do środków finansowych