PODMIOTY WSPOMAGAJĄCE

 

Klub Integracji Społecznej (KIS) przy MOPS w Tomaszowie Maz.

ul. ul. Cekanowska 5, 97-200 Tomaszów Maz., tel. 44 723 73 53; www.mopstm.pl ; e-mail: mopstomaszow@poczta.onet.pl

(czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30; wtorek 7.30 – 17.00, bezpłatne porady psychologiczne dla klientów MOPS)

 

Poradnia Leczenia Uzależnień

ul. Graniczna 63, 97-200 Tomaszów Maz., tel. 44 725 72 17; (czynna od poniedziałku do piątku

w godz. 7.30 – 18.00, wtorek 7.30 – 15.05); poradnictwo specjalistyczne i edukacja oraz konsultacje w zakresie psychoterapii uzależnień

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego

ul. Graniczna 63, 97-200 Tomaszów Maz., tel. 44 725 72 16;

(czynna w godz. poniedziałek 7.00 – 14.30, wtorek 7.00 – 14.30, środa 7.00 – 18.00, czwartek 8.00- 14.30, piątek 7.00 – 14.30); poradnictwo i pomoc psychologiczna dla dorosłych, leczenie zaburzeń psychicznych

 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

ul. Majowa 1/13, 97-200 Tomaszów Maz., tel. 44 723 34 86;

(czynna poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 15.00); pomoc dla dzieci i młodzieży, diagnozowanie i terapia: psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna

 

Stowarzyszenie Abstynenckie "AZYL"

ul. Farbiarska 20, 97-200 Tomaszów Maz., tel. 44 725 23 21; e – mail: azyltomaszow@poczta.onet.pl;(spotkania poniedziałek i piątek w godz. 17.00 – 22.30, wtorek, środa, czwartek w godz. 17.00 – 21.00, zajęcia indywidualne poniedziałek i piątek w godz. 17.00 – 19.00), Punkt Konsultacyjny (czynny wtorek i czwartek w godz. 18.00 – 20.00, pozostałe dni kontakt telefoniczny)

 

Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy "ALA"

ul. Św. Antoniego 55, 97-200 Tomaszów Maz., tel. 44 724 50 02; www.alatomaszow.pl ;

e – mail: kontak@alatomaszow.pl ;

(Konsultacje poniedziałek – piątek w godz. 17.00 – 20.00;

Dyżury specjalisty poniedziałek, wtorek, piątek w godz. 16.30 – 20.00)

 

Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 35, 97-200 Tomaszów Mazowiecki; tel. 44 725 71 34

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (TPD)

ul. Św. Antoniego 55, 97-200 Tomaszów Maz.; tel. 44 724 61 94; tpdtomaszow.neostrada.pl;

e – mail: tpdtom@wp.pl;(kontakt poniedziałek - piątek w godz. 9.00 – 14.00)

T P D prowadzi działania w trosce o bezpieczeństwo oraz udzielanie wszelkich form pomocy dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych pod względem społecznym lub materialnym, jak również wspieranie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji losowej.
Prowadzona świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży
"Krasnoludek" czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 13.30 – 18.30