POMOCY OFIAROM PRZEMOCY UDZIELAJĄ

Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Maz.

ul. O Lange 44, 97-200 Tomaszów Maz. tel. 44 726 10 00 lub 997;

www.tomaszow-mazowiecki.policja.gov.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz.

ul. Cekanowska 5, 97-200 Tomaszów Maz. tel. 44 723 73 53; www.mopstm.pl ; e-mail: mopstomaszow@poczta.onet.pl

(czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30; wtorek 7.30 – 17.00)

 

Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Maz.

ul. Mościckiego 9, 97-200 Tomaszów Maz. tel. 44 725 76 09;

(czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00)

 

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Maz. III Wydział Rodzinny i Nieletnich

ul. Mościckiego 9, 97-200 Tomaszów Maz. tel. 44 725 75 44;

(czynny od wtorku do piątku w godz. 7.30 – 15.30; poniedziałek 7.30 – 18.00)

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz.

ul. Św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Maz., tel. 44 725 14 60; http://www.tomaszow.mazowiecki.pcpr.info/; e-mail: powiatowecentrumpomocyrodzinie1@neostrada.pl;

(czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30; wtorek 7.30 – 17.00)

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)

ul. Św. Antoniego 41 pok. 31, 97-200 Tomaszów Maz., tel. 44 724 69 49;

bezpłatna infolinia 0 800 11 22 61; (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 15.30 – 20.00 ).

O I K świadczy na terenie powiatu tomaszowskiego specjalistyczne usługi i udziela wsparcia osobom oraz rodzinom doświadczającym przemocy lub znajdującym się w innej trudnej sytuacji kryzysowej; tryb przyjmowania klientów jest bezpłatny, zakres usług obejmuje również Hostel przy ul. Żurawiej 21 w Tomaszowie Maz. dla ofiar przemocy domowej;

 

porad udzielają:

  • psycholog: poniedziałek, czwartek, piątek w godz. 15.30 – 20.00, wtorek, środa w godz. 14.00 – 20.00
  • pedagog: wtorek w godz. 16.30 – 19.30, piątek w godz. 16.30 – 18.00,
  • prawnik: poniedziałek w godz. 13.00 - 16.00, czwartek 17.00 – 20.00,
  • pracownik socjalny: środa w godz. 15.30 – 17.00,
  • specjalista terapii uzależnień: poniedziałek w godz. 17.00 – 20.00

 

 

Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta Tomaszowa Maz.

ul. P.O.W. 10/16, 97-200 Tomaszów Maz.///tel. 44 724 23 11 wew.
274,275,276/; www.tomaszow-maz.pl <http://www.tomaszow-maz.pl/>; e-mail:
wsp@tomaszow-maz.pl

(czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30; środa 7.30 – 17.00).

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tomaszowie Maz.

ul. Św. Antoniego 55 (budynek B), , 97-200 Tomaszów Maz., tel. 44 724 60 16; e-mail: mkrpa@tomaszow-maz.pl; ● konsultacje ogólne: od poniedziałku do czwartku w godz. 9.30 - 11.30 (dodatkowo wtorek 13.00 – 15.00, piątek 9.00 – 11.00 )

psycholog: poniedziałek 12.00 – 15.00

● konsultant FASD/FAS (Fetal Alkohol Spectrum Disorder-Poalkoholowe Uszkodzenie Płodu / Fetal Alkohol Syndrom-Płodowy Zespół Alkoholowy): poniedziałek 15.30 – 18.30

● zespół orzeczniczy: wtorek 15.00 – 18.00, piątek 14.00 – 17.00

● prawnik: środa 16.10 – 19.00, piątek 11.00 – 14.00

● rzecznik konsumenta/mediator: czwartek 14.00 – 17.00