Program „Rodzina 500 plus” już w kwietniu

Data publikacji:2016-02-24
  • Logo programu Rodzina 500 plus
    Logo programu Rodzina 500 plus
Program „Rodzina 500 plus” ruszy w całej Polsce już w kwietniu tego roku. Poniżej przedstawiamy Państwu informację na temat tego programu. Informacje te będą na bieżąco aktualizowane.
 
Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka. Programem objętych zostanie 2,7 mln rodzin wychowujących 3,7 mln dzieci.

Program „Rodzina 500 plus” to pierwsze tak szerokie i systemowe wsparcie polskich rodzin. Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. Jego celem jest poprawa sytuacji życiowej rodzin oraz odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w Polsce.

500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

O wsparcie ubiegać będą mogli się także samotni rodzice, rodziny patchworkowe oraz rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w gminie, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu www.empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Start programu planowany jest na 1 kwietnia br. Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 30 września 2017 r.

Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., to świadczenia wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r.

Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016 r.), prawo do świadczenie zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Wnioski wydawane będą od 1 marca 2016 roku

Punkty wydawania wniosków:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można otrzymać od dnia 1 marca 2016 roku we wszystkich placówkach oświatowych na terenie miasta (szkoły, przedszkola, żłobek), a także:

  • w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim ul. Cekanowska 5
  • w Wydziale Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Budynek C (wejście od strony ul. Mościckiego), pokój nr 1 (parter)

tel. 44 724 23 11 wew. 275, 276

  • w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Budynek B (wejście od strony ul. P.O.W.), pokój nr 9 (II piętro)

tel. 44 724 23 11 wew. 277, 279

  • oraz w Informacji Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Budynek Główny (parter)

tel. 44 724 23 11 wew. 206

Wnioski przyjmowane będą od 1 kwietnia 2016 roku

Punkt przyjmowania wniosków:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Cekanowska 5

97-200 Tomaszów Mazowiecki

tel. 44 723 73 53 wew. 22

lub 44 723 39 15

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

Parter, pok. 32, 34, 35

czynny

w poniedziałki, środy i piątki w godz. 7.30-15.30,

we wtorki i czwartki w godz. 7.30 - 17.00.

POBIERZ  >>> WNIOSKI I OŚWIADCZENIA O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO <<<