Archiwum 2016

 • Wyjazd do Teatru

  Zakończył się wspólny projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Na mocy porozumienia zawartego między dyrektor MOPS,  panią Jolantą Szustorowską, a dyrektorem PCPR, panem Janem Andrzejem Więckowskim, pracownicy obu tomaszowskich instytucji prowadzili zajęcia teatralne z elementami socjoterapii skierowane do dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz z rodzin beneficjentów MOPS. Podopieczni projektu brali udział w zajęciach, w ramach których doskonalili swoje kompetencje społeczne oraz  przygotowywali się do wystawienia sztuki pt. "Lady in red, czyli prawdziwa historia Czerwonego Kapturka". Premierowy występ miał miejsce w czerwcu tego roku. W ramach nagrody za trud i zaangażowanie włożone przez dzieciaki w przygotowanie przedstawienia 7 grudnia 2016r zorganizowano wyjazd do Teatru Powszechnego w Łodzi, gdzie młodzi aktorzy podziwiać mogli profesjonalistów w sztuce "Szalone nożyczki".  Szczególnie entuzjastycznie dzieci przyjęły interakcje, jakie nawiązywali aktorzy z publicznością oraz fakt, że to publiczność decydowała, jaki finał będzie miała przedstawiana historia.

 • Dzień Pracownika Socjalnego

  Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego Pan Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Marcin Witko oraz Pani Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia odwiedzili tomaszowskich pracowników socjalnych w ich miejscu pracy, wręczając symboliczną różę oraz składając życzenia i podziękowania za trud codziennej pracy.

 • Co należy zrobić aby otrzymać pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

  Film informacyjny skierowany do osób chcących otrzymać pomoc żywnościową w ramach Programu Operacynego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

  Czytaj więcej...

 • Informacja - przyjmowanie wniosków na stypendia szkolne

  Dział Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim informuje, że w dniach od l do 15 września 2016 roku będzie przyjmował wnioski na przyznanie pomocy materialnej dla uczniów formie stypendium szkolnego.

  Czytaj więcej...

 • Informacja na dzień 01.07.2016r. o świadczeniu 500+

  4.570 złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dzieci

  (w tym, drogą tradycyjną: 3.672, drogą elektroniczną: 898)

  Czytaj więcej...

 • Spektakl dla dzieci "Lady in Red czyli prawdziwa historia Czerwonego Kapturka" w łódzkim szpitalu

     W dniu 23 czerwca, mały teatr wielkich form Nietykalni, na zaproszenie Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, wystawił spektakl "Lady in Red czyli prawdziwa historia Czerwonego Kapturka" dla chorych dzieci przebywających w Ośrodku Pediatrycznym.
  Powyższemu przedsięwzięciu przyświecała szlachetna idea pozwalająca na przeniesienie małych pacjentów w inny bajkowy świat i pozytywną poprawę prowadzonej terapii leczniczej. Z  drugiej strony młodych aktorów uwrażliwiła na potrzeby i troski innych osób. Przedstawienie zostało ciepło przyjęte zarówno przez dzieci, ich rodziców oraz personel medyczny. Wykonany na zakończenie przedstawienia wzniosły utwór muzyczny  
  pt. „Schowaj mnie pod skrzydła swe” wywołał u publiczności  bardzo pozytywne, pełne wzruszeń reakcje i skłonił do wielu refleksji.

     Twórcami powyższego przedsięwzięcia i opiekunami grupy teatralnej byli pracownicy socjalni Zespołu do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz. tj. Dariusz Małek, Agnieszka Rozwadowska, Barbara Pociejkin, Karolina Lubicka, psycholog  Katarzyna Kamińska oraz pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz. tj. psycholog Sylwia Kwiatkowska oraz młodszy koordynator pieczy zastępczej Natalia Strzelecka.

 • Zarządzenie Nr 263/2016 i Nr 264/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

  Zarządzenie Nr 263/2016 i Nr 264/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.

  Czytaj więcej...

 • Uchwała Nr XXIV/241/2016 oraz Nr XXIV/243/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

  Informujemy że zostały podjęte dwie uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego:

  oraz

 • VI PIKNIK „POSTAW NA RODZINĘ”

  Klub Integracji Społecznej działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej organizuje VI piknik „Postaw na Rodzinę, który odbędzie się w dniu 16 czerwca 2016r. w godzinach 15:00-18:00 przy ul. Cekanowskiej 5. Udział w pikniku weźmie 182 dzieci wytypowanych przez pracowników socjalnych.

 • Lady in Red, czyli prawdziwa historia Czerwonego Kapturka w Tkaczu

  Zgodnie z zapowiedzią, 9 czerwca grupa teatralna Nietykalni wystawiła w Ośrodku Kultury "Tkacz" sztukę pt. "Lady in Red, czyli prawdziwa historia Czerwonego Kapturka". Zebraną w sali publiczność powitała w imieniu swoim oraz dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pana Jana Andrzeja Więckowskiego dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pani Jolanta Szustorowska. Wstęp na przedstawienie dla mieszkańców Tomaszowa był wolny. Widownia dopisała, więc dzieci przy aplauzie publiczności z radością odgrywały swoje role. Na zakończenie młodzi aktorzy bisowali piosenką finałową, przy dźwiękach której tańczyła także publiczność.

 • Lady in Red czyli prawdziwa historia Czerwonego Kapturka

  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ,

  POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

  W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

   

  oraz

   

  MAŁY TEATR WIELKICH FORM

   

  NIETYKALNI

   

  serdecznie zapraszają na przedstawienie pt.

  Lady in Red czyli prawdziwa historia Czerwonego Kapturka

   

  które odbędzie się 9 czerwca 2016 roku o godzinie 17:00

  w O.K. Tkacz w Tomaszowie Mazowieckim ul. Niebrowska 50

 • Zarządzenie Nr 220/2016, Nr 223/2016 i Nr 224/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

  • Zarządzenie Nr 220/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki,
  • Zarządzenie Nr 223/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
  • Zarządzenie Nr 224/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

  Czytaj więcej...

 • Zarządzenie Nr 211/2016 i Nr 212/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

  Zarządzenie Nr 211/2016 i Nr 212/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

  Czytaj więcej...

 • Aktualności projektu "Mały teatr wielkich form Nietykalni"

  Kolejny projekt grupy teatralnej "Nietykalni" szybkimi krokami zbliża się do premiery przedstawienia pt. "Lady in red..", która odbędzie się 5 czerwca, podczas pikniku rodzicielstwa zastępczego, organizowanego corocznie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Zanim to jednak nastąpi, nasza młodzież aktywnie  uczestniczy w spotkaniach, w trakcie których nie tylko ćwiczy swoje role. W ramach zajęć prowadzone są mini warsztaty socjoterapeutyczne, które poruszają ważne z punktu widzenia dojrzewania i dorastania tematy. Dzieci wspierane przez prowadzących dyskutowały już o tym, jak ważna jest współpraca i poprawna komunikacja między ludźmi, przeszły trening pozytywnego myślenia, zastanawiały się też nad rolą uczuć w swoim życiu. W dyskusji dotyczącej relacji z rodzicami i opiekunami dokonywały autodiagnozy "syndromu Pinokia" i rozpatrywały, w jaki sposób kłamstwo wpływa na ich życie. Ważnym aspektem tych spotkań jest fakt, że do wielu wniosków dzieciom udaje się dochodzić samodzielnie.

 • Zarządzenie Nr 184/2016 i Nr 190/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

  Zarządzenie Nr 184/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

  oraz

  Zarządzenie Nr 190/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

  Czytaj więcej...

 • Zarządzenie Nr 176/2016 i Nr 177/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

  Zarządzenie Nr 176/2016 i Nr 177/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

  Czytaj więcej...

 • Reaktywacja grupy teatralnej "Nietykalni" powiększonej o podopiecznych PCPR

  11 kwietnia 2016r. reaktywowany został mały teatr wielkich form pn. "Nietykalni". W ramach porozumienia między dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej panią Jolantą Szurotowską, a dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie panem Janem Andrzejem Więckowskim, do grupy dzieci beneficjentów MOPS dołączyły dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej.

  Czytaj więcej...

 • Program Rodzina 500+: Jakie dodatkowe dokumenty należy złożyć w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze

  W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze wyłącznie na drugie i kolejne dzieci, do wniosku należy dołączyć:

  • kopię karty pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.);

  • kopię decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy- w przypadku cudzoziemców posiadających kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”,

  W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko/wszystkie dzieci w rodzinie, do wniosku należy dołączyć:

  • kopię karty pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.);

  • kopię decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy- w przypadku cudzoziemców posiadających kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”,

  • zaświadczenia i oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny osiągniętego w roku 2014 :

   • oświadczenie członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku 2014, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2012r. poz. 361 z późn. zm.);

   • oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku 2014;

   • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego;

  Czytaj więcej...

 • Zarządzenie Nr 145/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

  Zarządzenie Nr 145/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 4 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

  Czytaj więcej...

 • Rodzina 500+: pytania i odpowiedzi. Od 1 kwietnia można składać wnioski

 • Ogłoszenie dla klientów ubiegających się o pomoc społeczną

  Od miesiąca kwietnia br. zgłoszenia o pomoc społeczną przyjmowane są przez pracowników socjalnych (w pokojach na I piętrze) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 10:00 do dnia 20-go każdego miesiąca.

 • KOMUNIKAT Program Rodzina 500 Plus - możliwości składania wniosków

  Przypominamy że od 1 kwietnia br. można składać wnioski o świadczenie wychowawcze (Program Rodzina 500 Plus)

  • OSOBIŚCIE

  w Punkcie przyjmowania wniosków:

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz. ul. Cekanowska 5

  Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

  parter - pokoje 32, 34, 35 w poniedziałki, środy i piątki w godz. 8:00 - 15:30, we wtorki i czwartki w godz. 8:00 - 17:00.

  tel. 44 723 73 53 wew. 22 oraz tel. 44 723 39 15

  • DROGĄ POCZTOWĄ (na adres MOPS)
  • ELEKTRONICZNIE (eWniosek)

  za pomocą portali: Emp@tia, PUE ZUS.

  Przed złożeniem eWniosku w przypadku gdy nie dysponujemy bezpiecznym podpisem elektronicznym należy wejść na stronę ePUAP, założyć tam konto i wypełnić wniosek o założenie profilu zaufanego. Następnie należy udać się do wybranego urzędu, aby potwierdzić założenie profilu zaufanego.

  Lista punktów potwierdzania profilu zaufanego na terenie Tomaszowa Mazowieckiego:

  • ZUS Oddział w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 40/42,
  • Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 37.

  Tu znajdziesz szczegółową instrukcję składania wniosków na portalu Emp@tia.

  eWnioski można złożyć również za pomocą bankowości elektronicznej, funkcjonalność dostępna będzie od 01.04.2016r. Odpowiednia informacja została umieszczona wcześniej na naszej stronie internetowej.

 • Banki dołączają do Programu „Rodzina 500+"

  Do programu "Rodzina 500+" dołączają kolejne instytucje bankowe. Odpowiednie porozumienie zostało zawarte z bankami:

  • Alior Bank SA,
  • Bank BPH SA,
  • Bank Handlowy w Warszawie SA,
  • Bank Millennium SA,
  • Bank Pekao SA,
  • Bank Pocztowy SA,
  • Bank Polskiej Spółdzielczości SA,
  • Bank Zachodni WBK SA,
  • FM Bank PBP SA (Smart Bank),
  • ING Bank Śląski SA,
  • mBank SA,
  • PKO Bank Polski SA,
  • Raiffeisen Bank Polska SA,
  • SGB-Bank SA,
  • Bank Ochrony Środowiska SA,
  • Getin Noble Bank SA,
  • Deutsche Bank SA,
  • Credit Agricole Bank Polska SA

  i dotyczy współpracy w zakresie składania wniosków za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej.

  Rodzic lub opiekun będzie mógł za pomocą serwisu internetowego swojego banku złożyć wniosek o świadczenie „Rodzina 500 plus”. Rolą banku w tym procesie jest udostępnienie i wysłanie wniosku do Organu prowadzącego w gminie. Tożsamość osoby składajacej wniosek będzie weryfikowana przez bank. Usługa nie będzie wiązać się z kosztami po stronie klienta.

  Bank nie będzie gromadził danych, weryfikował danych podanych we wniosku oraz załączników. Dalsza ścieżka obsługi wniosku będzie prowadzona przez samorząd i to on będzie informował o przyznaniu świadczenia.

  Wnioski będzie można składać bezpłatnie od 1 kwietnia 2016 r. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy - tj. od 1 kwietnia 2016 do 1 lipca 2016 - rodzice dostaną wyrównanie wstecz. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.

 • Zmiana adresu Domu Dzinnego Pobytu

  Informujemy że Dom Dziennego Pobytu od 07.03.2016 r. zmienił swoją siedzibę. Aktualnie funkcjonuje przy ul. Jana Pawła II 37.

 • Poszukujemy osoby na stanowisko psychologa

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim poszukuje osoby na stanowisko pracy psychologa w wymiarze 40 godzin tygodniowo.
  Wymagane ukończone studia wyższe w zakresie psychologii.
  Wskazane:

  • doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą,
  • doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych,
  • dyspozycyjność i kreatywność,
  • dobra organizacja pracy i zaangażowanie,
  • wysokie umiejętności interpersonalne.

  Osoby zainteresowane ofertą pracy proszone są o składanie CV (Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.") w siedzibie MOPS przy ul. Cekanowska 5 w Tomaszowie Maz. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 -15.30 (sekretariat pokój Nr 19).

 • Projekt Integracja

  Od 1 marca 2016r do 30 kwietnia 2017r Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy będzie realizowała projekt „Integracja” dofinansowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  w ramach konkursu z Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, którego planowany koszt wynosi 658 542,60 zł.

  Czytaj więcej...

 • Program „Rodzina 500 plus” już w kwietniu

  Program „Rodzina 500 plus” ruszy w całej Polsce już w kwietniu tego roku. Poniżej przedstawiamy Państwu informację na temat tego programu. Informacje te będą na bieżąco aktualizowane.
   
  Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko. To nawet 6000zł netto rocznego wsparcia dla dziecka. Programem objętych zostanie 2,7 mln rodzin wychowujących 3,7 mln dzieci.
 • Przedstawienie grupy teatralnej ,,Nietykalni" w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Tryb.

  W dniu 25.01.2016 roku pracownicy MOPS wraz z aktorami grupy teatralnej ,,Nietykalni"  dokonali inscenizacji spektaklu ,,Jasełkowe wariacje" dla osadzonych
  w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Tryb. Przedstawienie zostało bardzo dobrze przyjęte, nie obyło się od spontanicznych reakcji publiczności oraz gromkich braw.
      Następnie młodzież uczestniczyła w pogadance ukazującej zasady funkcjonowania Aresztu Śledczego, prowadzonej przez wychowawców Placówki. Grupa oprowadzona została po areszcie. Podjęta aktywność stanowi wkład w budowę resocjalizacji wykraczającej poz kraty i mury więzienne a młodym aktorom pomoże w doborze drogi życiowej zgodnej z zasadami współżycia społecznego.
      W drodze powrotnej wszyscy uczestnicy zjedli wspólny obiad. Wyjazd oraz posiłek w całości sfinansowane były przez Parafię NMP Królowej Polski ul.Słowackiego, której przedstawiciele również uczestniczyli w wyjeździe.

 • Harmonogram wypłat zasiłków stałych w 2016 roku

    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  A-Z 20 19 21 20 20 20 20 19 20 20 18 15

   

 • Bezpłatne porady prawne i psychologiczne

  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH I PSYCHOLOGICZNYCH

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim informuje, że od stycznia 2016r. można skorzystać z bezpłatnego punktu  porad / konsultacji  prawnych i psychologicznych.

  Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do siedziby MOPS w/m przy ul. Cekanowska 5.

  Dyżury specjalistów odbywać się będą:

  • poniedziałek, wtorek, środa w godzinach 11.30 - 15.30 porady prawne dla mieszkańców powiatu tomaszowskiego,
  • wtorek w godzinach 10.00 - 14.00 porady psychologiczne dla mieszkańców z terenu miasta ( fundacja Subvenio),
  • wtorek w godzinach 13.00 - 17.00 porady prawne dla mieszkańców z terenu miasta (fundacja Subvenio).