PRZEMOC W KODEKSIE KARNYM

Stosowanie przemocy w rodzinie jest przestępstwem ściganym przez prawo i podlega karze !

 

Zgodnie z art. 207 Kodeksu karnego,

§ 1

kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą

najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym lub

przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo

nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu

na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze

pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2

Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze

stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca

podlega karze pozbawienia wolności od 1 roku do lat 10.

§ 3

Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1

lub § 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na

własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia

wolności od lat 2 do lat 12

Każda osoba może zawiadomić policję lub prokuratora w formie pisemnej bądź w formie ustnej spisanej w protokole przez funkcjonariusza o przestępstwie znęcania się, jeśli była jego świadkiem lub wie o jego stosowaniu. W razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa organy ścigania mają obowiązek wszcząć postępowanie.

Masz prawo do pomocy i wsparcia. Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich.

Informacje kierowane do Zespołu Interdyscyplinarnego w Tomaszowie Mazowieckim mogą być anonimowe. Każde zgłoszenie jest przez nas sprawdzane.

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie umożliwia skorzystanie z bezpłatnej pomocy medycznej, psychologicznej i prawnej.

PAMIĘTAJ !

 

Zatrzymanie przemocy jest możliwe. Prawo jest po Twojej stronie.