WAŻNE TELEFONY

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Tomaszowie Maz.

44 723 34 89; 502 041 127; 666 537 961 (czynny od poniedziałku do piątku

w godz. 7.30 – 15.30 )

 

Ogólnopolski Telefon Zaufania "Niebieska Linia"

801 120 002 (czynny od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 – 22.00 oraz w niedzielę

i święta w godz. 8.00 – 16.00)

 

Niebieska Linia Pogotowie Ofiar Przemocy

22 668 70 00 (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 18.00)

 

BEZPŁATNY Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 111 ( czynny codziennie w godz. 12.00 - 20.00)

Rzecznik Praw Dziecka

800 12 12 12

 

Pomarańczowa Linia Pomoc dla rodziców dzieci pijących i zażywających narkotyki

801 140 068 infolinia; (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 – 20.00)

 

Policyjny Telefon Zaufania

0 800 12 02 26 (linia bezpłatna czynna w godz. 13.00 – 21.00)

 

Telefony Alarmowe (czynne przez całą dobę)

112

997 Policja

998 Straż Pożarna

999 Pogotowie Ratunkowe

986 Straż Miejska