Wnioski "500 Plus" składane drogą elektroniczną

Data publikacji:2017-03-13

Drodzy rodzice, opiekunowie!
   
Uprzejmie informujemy, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego składa się osobiście w wersji papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz. w miejscu zamieszkania wnioskodawcy lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Od 1 kwietnia 2016 roku istnieje możliwość składania wniosków również w wersji elektronicznej za pośrednictwem internetu.
Wniosek elektroniczny o świadczenie wychowawcze można składać za pomocą portali: PIU Empatia (adres strony: empatia.mrpips.gov.pl), PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej.

Zachęcamy państwa do skorzystania z formy elektronicznej, pozwoli to uniknąć kolejek  i zaoszczędzić czasu, a także zapewni płynność w dokonaniu wypłaty.

Na portalu PIU Empatia można składać również wnioski o przyznanie:

  • jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka „becikowe”,
  • świadczenia rodzicielskiego,
  • świadczenia z funduszu aliemntacyjnego.