Wyniki z akcji liczenia osób bezdomnych w Tomaszowie Mazowieckim

Data publikacji:2017-03-08

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Tomaszowie Maz. ul. Cekanowska 5 informuje, że w  Ogólnopolskim badaniu ilości osób bezdomnych w nocy z 8 na 9 lutego 2017r. W Tomaszowie Mazowieckim udział wzięli Komenda Powiatowa Policji, Straż Miejska,  pracownik socjalny Tomaszowskiego Centrum Zdrowia, pracownicy Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Tomaszowskie oraz pracownicy socjalni  MOPS  z Zespołu ds. uzależnień i bezdomności.
Podczas liczenia osób bezdomnych zostały wypełnione Kwestionariusze dotyczące osoby bezdomnej (dorosłej, dziecka).

Ogółem liczba osób  bezdomnych 59 w tym :

  • 4 kobiet
  • 55 mężczyzn.

 Ustalono, że w Ogrzewalni przebywało 15 osób, w tym 2 kobiety,

  • w Schronisku Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Tomaszowskie  30 osób (mężczyźni),
  • w Zakładzie Pielęgnacyjno -  Opiekuńczym  6 osób (mężczyźni),
  • pustostany i altany działkowe – 6 osób ,  w tym 2 kobiety, 4 mężczyzn ,
  • miejsca niemieszkalne: na ulicach, klatkach schodowych 2 osoby  (mężczyźni).