Zarządzenie Nr 9/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Data publikacji:2017-01-11

Zarządzenie Nr 9/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 5 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.