Dodatek Energetyczny - nowe świadczenie dla osób korzystających z dodatków mieszkaniowych

Data publikacji:2014.01.03

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim informuje, że od stycznia 2014r. osobą korzystającym z dodatków mieszkaniowych będzie przysługiwać nowe świadczenie - dodatek energetyczny.

Osoba ubiegająca się zryczałtowany dodatek dodatek energetyczny musi spełniać następujące warunki:

  1. Na dzień składania wniosku o zryczałtowany dodatek energetyczny ma przyznany prawomocna decyzją administracyjną dodatek mieszkaniowy.
  2. Jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym.
  3. Zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego w okresie od 1 stycznia 2014r. do 30 kwietnia 2014r. będzie wynosić:

  1. 11,36 zł/m-c dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną.
  2. 15,77 zł/m-c dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób.
  3. 18,93 zł/m-c dla gospodarstwa domowego składającego się co najmniej 5 osób.

Wniosek o zryczałtowany dodatek energetyczny należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim ul. Cekanowska 5 w Sekcji Dodatków Mieszkaniowych, Stypendiów i Zasiłków Szkolnych w pokoju nr 11 na 1 piętrze, po 2 stycznia 2014r.

Druki wniosku będą dostępne od 2 stycznia 2014r. w Sekcji Dodatków Mieszkaniowych, Stypendiów i Zasiłków Szkolnych (pok. 11) oraz na stronie internetowej Ośrodka.