Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w 2014r.

Data publikacji:2014-05-15

Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Wypłaty w formie przelewu na rachunek bankowy

Podział alfabetyczny wg nazwisk świadczeniobiorców litery od A do K - 15 każdego miesiąca.

Podział alfabetyczny wg nazwisk świadczeniobiorców litery od L do Ż - 20 każdego miesiąca.

Wypłaty na kartę przedpłaconą

Podział alfabetyczny wg nazwisk świadczeniobiorców litery od A do K - 10 każdego miesiąca.

Harmonogram wypłat zasiłków pielęgnacyjnych w kasie MOPS w/m (nie dotyczy nowych świadczeniobiorców)

Wypłaty w miesiącu maju 2014 roku

Podział alfabetyczny wg nazwisk świadczeniobiorców litery od A do K – 7 maj 2014r.

Podział alfabetyczny wg nazwisk świadczeniobiorców litery od L do R – 8 maj 2014r.

Podział alfabetyczny wg nazwisk świadczeniobiorców litery od S do Ż – 9 maj 2014r.

Wypłaty w miesiącu czerwcu 2014 roku

Podział alfabetyczny wg nazwisk świadczeniobiorców litery od A do K – 9 czerwiec 2014r.

Podział alfabetyczny wg nazwisk świadczeniobiorców litery od L do R – 10 czerwiec 2014r.

Podział alfabetyczny wg nazwisk świadczeniobiorców litery od S do Ż – 11 czerwiec 2014r.

Wypłaty w miesiącu lipcu 2014r. - 9 lipca 2014 roku

Podział alfabetyczny wg nazwisk świadczeniobiorców litery od A do Ż.

Wypłaty w miesiącu sierpniu 2014r. - 6 sierpnia 2014 roku

Podział alfabetyczny wg nazwisk świadczeniobiorców litery od A do Ż.

Wypłaty w miesiącu wrześniu 2014r. - 10 września 2014 roku

Podział alfabetyczny wg nazwisk świadczeniobiorców litery od A do Ż.

Uwagi dodatkowe związane ze zmianą sposobu wypłat

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz. Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w związku ze zmianą sposobu wypłat zwraca się z prośbą do osób dotychczas pobierających zasiłki pielęgnacyjne o dostarczanie do tut. organu numeru konta bankowego celem dalszej wypłaty. Osoby zaś nie posiadające osobistego rachunku bankowego są zobowiązane do zawarcia umowy w celu założenia karty przedpłaconej.