Informacja o zmianie sposobu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych

Data publikacji:2013.08.02

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz. informuje, że od dnia 01 października 2013r. nastąpi zmiana sposobu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych. Nie będą realizowane wypłaty gotówkowe w kasie MOPS w/m. Świadczenia pieniężne dla osób mających ustalone prawo do pobierania funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych a nie posiadających osobistych kont bankowych będą realizowane w formie kart przedpłaconych począwszy od nowego okresu zasiłkowego 2013/2014.
    
UWAGA! Nie ulega zmianie sposób wypłaty świadczeń przekazywanych na nr rachunku osobistego wskazanego przez świadczeniobiorców oraz świadczenia przekazywane  na adres świadczeniobiorców przekazem pocztowym.

Osoby, które nie będą zainteresowane wypłatą w formie karty przedpłaconej  są zobowiazane do przedłożenia nr rachunku osobistego do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2013/2014.

Terminy wypłat świadczeń zamieszczone będą w decyzjach przyznających, na tablicy ogłoszeń w Ośrodku oraz na stronie internetowej http://mopstomaszow.nbip.pl  

Wszelkie wyjaśnienia i dodatkowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz. przy ul. Cekanowska 5. w godz. od 8-14 lub pod tel. 44 723 73 53.