Archiwum 2013

 • Pierwsze spotkanie klubu seniora "Słoneczna Jedynka"

  W dniu 03.12.2013r. odbyło się spotkanie klubu seniora zrzeszonego w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul.L.W.Maya 11/13. Jest to drugi klub działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim.
  Uczestnicy spotkania podjęli pod głosowanie wybór kandydatów do zarządu klubu.  Uczestnicy wybrali również nazwę klubu - "Słoneczna Jedynka".

  Na kolejne spotkanie Klubu Seniora zapraszamy wyjątkowo w poniedziałek: 16.12.2013r. o godzinie 16:00.

  Wszyskich zainteresowanych emerytów, rencistów chcących aktywnie spędzać wolny czas serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach.

 • Spotkanie w sprawie projektu "Platforma Współpracy Międzyinstytucjonalnej w powiecie tomaszowskim"

  W trosce o zwiększenie efektywności podejmowanych działań Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz. aktywnie uczestniczy w cyklu spotkań realizowanych przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi pod nazwą ,,Platforma Współpracy Międzyinstytucjonalnej w powiecie tomaszowskim". Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Narodowej Strategii Spójności, promotorem programu jest Województwo Łódzkie oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Spotkania odbywają się na przestrzeni bieżącego roku kalendarzowego.

 • Spotkanie z panią psycholog

  W dniu 20.11.2013 r. odbyło się kolejne spotkanie Klubu Seniora w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul L.W.Maya 11/13
  Tym razem członków Klubu odwiedziła Pani Marta Sobolak terapeuta, która jest zatrudniona w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
  Pani Marta opowiedziała zebranym o celach pracy psychologa a także przekazała informacje gdzie można w naszym mieście skorzystać z porad psychologa.

  Informujemy, ze następne spotkanie Klubu Seniora zrzeszającego się w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul L.W.Maya 11/13 odbędzie się 03.12.2013 r. (wtorek) o godzinie 16:00
  Serdecznie Zapraszamy

 • Spotkanie w sprawie osób chorych na stwardnienie rozsiane (05.11.2013)

  Dnia 05.11.2013 (wtorek) o godz. 17:00 w Ośrodku Rehabilitacyjnym Dzieci Niepełnosprawnych w świetlicy odbędzie się spotkanie otwarte dla osób chorych na stwardnienie rozsiane. Przedstawione zostaną wnioski o dofinansowania oraz plan pracy na 2014r.

  Zapraszamy
  Zarząd Oddziału PTSR w Tomaszowie Maz.
  Tel. (44) 724 200 023

 • Spotkanie z Rzecznikiem Praw Konsumenta

  W dniu 23.10.2013 w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. L. W. Maya odbyło się kolejne spotkanie Klubu Seniora . Tym razem wysłuchali porad Rzecznika Praw Konsumenta Pani Agnieszki Drzewoskiej – Łuczak na temat bezpiecznych zakupów i korzystania z telefonów komórkowych , natomiast oficer prasowy Komendy Policji Pani Katarzyna Dudkiewicz – Pawlikowska opowiedziała jak nie stać się ofiarą złodzieja ani oszusta , którzy wykorzystują łatwowierność osób starszych okradają na tzw „wnuczka”.

 • "Twórcze Poruszenie" - warsztaty z Miejskim Ośrodkiem Kultury ul. Browarna 7

  11 października piękną jesienią przywitaliśmy w DDP dawno u nas nie goszczącą Dianę Dylewską- instruktor tańca z MOK-u.

  Tym razem zaprojektowała dla seniorów „Twórcze poruszenie” w wersji jesiennej. Uczestnicy chętnie wzięli udział w warsztacie czynnie pląsając. Uśmiech wywołany dynamiczną muzyką, ruchem i wspólnymi masażami nie schodził z twarzy do końca dnia.
  Organizatorem tych warsztatów jest:

  Miejski Ośrodek Kultury - Tomaszów Mazowiecki

  Z niecierpliwością czekamy na następne warsztaty.

 • Spotkanie z dietetykiem

  Dnia 09.10.2013r. w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. L.W.Maya odbyło się kolejne spotkanie członków nowo powstałego Klubu Seniora .

  W spotkaniu uczestniczył zaproszony dietetyk, który opowiadał o zasadach zdrowego żywienia, przekazał wiele cennych informacji oraz chętnie odpowiadał na zadawanie pytania.

  Wszystkich chętnych do spędzania wolnego czasu w miłym gronie zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się dnia 23.10.2013r. O godz. 16:30 w Szkole Podstawowej nr 1.

 • Spotkanie w sprawie osób chorych na stwardnienie rozsiane (25.09.2013)

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje że Oddział Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego w Tomaszowie Maz. Zaprasza na spotkanie otwarte wszystkich chorych na SM i ich rodziny.

  Spotkanie odbędzie się 25.09.2013 r. (środa) o godzinie 17:00 w Ośrodku Rehabilitacyjnym Dzieci Niepełnosprawnych ul. Jana Pawła II 64/66 w Tomaszowie Maz. Omówione będą bardzo ważne sprawy dotyczące sprawnego funkcjonowania z naszą chorobą.

 • MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ - list referencyjny

 • Spotkanie w sprawie osób chorych na stwardnienie rozsiane (27.08.2013)

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w TomaszowieMazowieckim zawiadamia, że w dniu 27.08.2013r. o godzinie 17-tej w świetlicy Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepoełnosprawnych przy ul.Jana Pawła II 64/66 odbędzie się zebranie osób chorych na stwardnienie rozsiane oraz ich rodzin. W spotkaniu ma uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Głównego PTSR z Warszawy.

  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na to spotkanie w imieniu organizatorów.

 • Informacja o zmianie sposobu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz. informuje, że od dnia 01 października 2013r. nastąpi zmiana sposobu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych. Nie będą realizowane wypłaty gotówkowe w kasie MOPS w/m. Świadczenia pieniężne dla osób mających ustalone prawo do pobierania funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych a nie posiadających osobistych kont bankowych będą realizowane w formie kart przedpłaconych począwszy od nowego okresu zasiłkowego 2013/2014.
      
  UWAGA! Nie ulega zmianie sposób wypłaty świadczeń przekazywanych na nr rachunku osobistego wskazanego przez świadczeniobiorców oraz świadczenia przekazywane  na adres świadczeniobiorców przekazem pocztowym.

  Osoby, które nie będą zainteresowane wypłatą w formie karty przedpłaconej  są zobowiazane do przedłożenia nr rachunku osobistego do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2013/2014.

  Terminy wypłat świadczeń zamieszczone będą w decyzjach przyznających, na tablicy ogłoszeń w Ośrodku oraz na stronie internetowej http://mopstomaszow.nbip.pl  

  Wszelkie wyjaśnienia i dodatkowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz. przy ul. Cekanowska 5. w godz. od 8-14 lub pod tel. 44 723 73 53.

 • Zaproszenie na spotkanie w sprawie osób dotkniętych problemem przemocy domowej

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim zaprasza osoby dotknięte problemem przemocy domowej na spotkania w ramach grupy wsparcia, które będą odbywać się w każdy poniedziałek w godz. od 17:00-19:00 w Sali parafialnej Kościoła Św.Jadwigi Królowej w Tomaszowie Maz. przy ul.Warszawskiej 75/81.

  Osoby zainteresowane będą mogły uzyskać pomoc prawną, psychologiczną oraz w zakresie pracy socjalnej. Zostaną zapoznane z procedurą Niebieskiej Karty oraz uzyskają informacje na temat możliwości wyjścia z trudnej sytuacji życiowej.

  Grupa wsparcia dla osób dotkniętych przemocą zapewnia kontakt z ludźmi, którzy będą sobie wzajemnie pomagać w trudnych chwilach. Wszystkim uczestnikom gwarantujemy wysoki poziom wsparcia i akceptacji przy zachowaniu pełnej anonimowości.

  Najbliższe spotkanie odbędzie się 12 sierpnia 2013 o godz.17:00.

  Wszelkie informacje na temat spotkań Grupy udzielane są przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul.Cekanowska 5, p.23 w godz. 8:00–14:00 lub telefonicznie 44 723-34-89 w 29, 666 537 961.

 • Dzień otwarty w Domu Dziennego Pobytu

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza na dzień otwarty Domu Dziennego Pobytu, który się mieści przy Al. J. Piłsudskiego 34. Odbędzie się on 16 lipca 2013r., we wtorek w godzinach od 8:00 do 17:00. W tym czasie emeryci i renciści z terenu miasta oraz ich rodziny zainteresowane taką formą pomocy będą mogli lepiej się zapoznać z działalnością placówki i jej osiągnięciami.
  SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 • Piknik "Postaw na Rodzinę"

  W dniu 25.06.2013r. na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej po raz trzeci odbył się piknik, promujący ogólnopolską kampanię "Postaw na Rodzinę".
  Kampania wykorzystuje jedną z najskuteczniejszych strategii profilaktycznych – Strategię Rozwijania Umiejętności Wychowawczych.
     
  Celem zorganizowanego pikniku "Postaw na Rodzinę" było propagowanie właściwych wartości w rodzinie oraz wzmacnianie więzi rodzinnych. Dziecko przez rodziców kształtuje swój system wartości moralnych i społecznych, który ma bardzo duże znaczenie w podejmowaniu wszelkich decyzji i wyborów, jest motorem wszelkich działań. W wychowaniu wnuków dziadkowie mogą odegrać poważną rolę, przekazując im wartości materialne i kulturowe swojej epoki, opowiadając zdarzenia z dzieciństwa i młodości. Te relacje mogą być korzeniami tradycji, tolerancji, zrozumienia istoty człowieczeństwa, kształtowania postaw i przekazywania cennych wartości.

 • Zaproszenie na warsztaty "Lato w teatrze"

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim informuje, iż jest Partnerem Miejskiego Ośrodka Kultury w Tomaszowie Mazowieckim ul.Browarna 7 w Projekcie "Lato w teatrze". Jest to atrakcyjna oferta teatralna w formie dwutygodniowych warsztatów zorganizowanych w okresie 29.06-01.09.2013r. dla uczniów:

  • grupa aktorska w wieku 10-13 lat;
  • program dla grupy scenograficzno-kostiumowej w wieku 10-13 lat;
  • program grupy muzycznej w wieku 10-13 lat;
  • program grupy dziennikarsko-promocyjnej 14-17 lat;

  Osoby chętne do udziełu w warsztatach prosimy o wypełnienie karty kwalifikacyjnej, którą można otrzymać w Miejskim Ośrodku Kultury ul. Browarna 7.

 • Projekt aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

  Szanowni Państwo,

  informujemy o trwającej rekrutacji do projektu Wsparcie dla osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie.
  Projekt ma na celu aktywizację na rynku pracy osób ze schorzeniami genetycznymi powodującymi dysfunkcję wzroku.
  W załączeniu przedstawiamy materiały dotyczące planowanych działań.

  Z wyrazami szacunku,
  Paulina Skiba
  Specjalista ds. kreowania wizerunku
  Wsparcie osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie

  Polski Związek Niewidomych
  ul. Konwiktorska 9
  00-216 Warszawa

  tel. 22 635 52 84
  email: pskiba@pzn.org.pl
  www.pzn.org.pl/onzug

 • Ogólnopolska akcja liczenia osób bezdomnych

  W nocy z 7 na 8 lutego odbyła się ogólnopolska akcja liczenia osób bezdomnych zainicjowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Koordynatorem liczenia osób bezdomnych w Tomaszowie Mazowieckim był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Cekanowska 5.
  W ustalanie liczby osób bezdomnych zaangażowane zostały służby zajmujące się tym problemem na terenie naszego miasta:

  • Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Dom dla bezdomnych mężczyzn
  • Komenda Powiatowa Policji
  • Straż Miejska
  • Tomaszowskie Centrum Zdrowia sp. z. o. o.

  Rozeznano 53 osoby bezdomne w tym: - 3 kobiety, 3 dzieci, 47 mężczyzn.
  Osoby bezdomne przebywały w następujących miejscach:

  • 33 mężczyzn - spędziło noc w Domu dla bezdomnych mężczyzn - Towarzystwo Pomocy im. Św.Brata Alberta
  • 4 mężczyzn i 1 kobieta - spędziło noc - ogródki działkowe, pustostany według danych Komendy Powiatowej Policji
  • 6 mężczyzn przebywało w ogrzewalni  ul.Luboszewska 71, 5 osób (2 kobiety i 3 dzieci) przebywało w mieszkaniach chronionych - dane  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  • 4 mężczyzn powyższą noc spędziło w okolicach sklepu Kaufland - dane zebrane przez członka organizacji pozarządowej

  Straż Miejska w związku z kontrolą przeprowadzoną w nocy z 7 na 8 lutego dotyczącą osób bezdomnych nie dokonała żadnego ujawnienia takich osób, jednak wskazała siedem  osób bezdomnych wobec których podejmowane są czynności administracyjne -  usuwanie z klatek schodowych, sklepów i innych miejsc publicznych (osoby te rozeznane są jako bezdomne przebywające w ogrzewalni działającej przy Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Luboszewska 71).
  Natomiast Tomaszowskie Centrum Zdrowia sp. z. o. o. w nocy z 7 na 8 lutego nie odnotowało przyjęć osób bezdomnych w swojej placówce.
  50 kwestionariuszy dotyczących osób bezdomnych wpłynęło do tutejszego Ośrodka, będą przekazane do Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi ul. Żeromskiego 87.

  Z zebranych informacji wynika, że wiek osób bezdomnych jest  bardzo zróżnicowany najstarsza osoba bezdomna jest w wieku 70 lat, natomiast najmłodsza ma 23 lata. Najczęstszą przyczyną bezdomności według ankietowanych jest: konflikt rodzinny, eksmisje, uzależnienie, bezrobocie, opuszczenie zakładu karnego, przemoc.

 • Otwarcie Domu Dziennego Popytu

  Od 11 lutego 2013r. rozpoczął funkcjonowanie Dom Dziennego Pobytu mieszczący się przy ul. Piłsudskiego 34 czynny w godzinach 7:30-15:30. Oferta skierowana jest do wszystkich chętnych emerytów i niepracujących inwalidów. Osoby mogą spędzić czas w miłej, przyjemnej, domowej atmosferze pod opieka wykwalifikowanej kadry (pracownik socjalny, administracyjny, pielęgniarka oraz terapeuta zajęciowy). W ramach zajęć rekreacyjno - kulturalnych można zadbać o sprawność fizyczną psychiczną oraz rozwój zainteresowań i pasji. Posiadamy jeszcze wolne miejsca. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej ul. Cekanowska 5 w godzin 7:30 -15:30 pod numerem telefonu 44 723-34-89 wew.30 lub Domem Dziennego Pobytu pod numerem telefonu 44 723-69-28.

 • HARMONOGRAM WYPŁAT DODATKÓW MIESZKANIOWYCH W 2013

  Dzień wypłaty:

  • 7-8 styczeń,
  • 6-7 luty,
  • 6-7 marzec,
  • 4-5 kwiecień,
  • 6-7 maj,
  • 6-7 czerwiec,
  • 4-5 lipiec,
  • 7-8 sierpień,
  • 5-6 wrzesień,
  • 7-8 październik,
  • 6-7 listopad,
  • 5-7 grudzień.

   

 • HARMONOGRAM WYPŁAT ZASIŁKÓW STAŁYCH W 2013

  Harmonogram wyłat zasiłków stałych w 2013r. z podziałem na miesiące

  A - M
  (pierwsza litera nazwiska)

  N - Ż
  (pierwsza litera nazwiska)

  14 styczeń

  15 styczeń

  11 luty

  12 luty

  11 marzec

  12 marzec

  10 kwiecień

  11 kwiecień

  13 maj

  14 maj

  11 czerwiec

  12 czerwiec

  10 lipiec

  11 lipiec

  12 sierpień

  13 sierpień

  11 wrzesień

  12 wrzesień

  14 październik

  15 październik

  13 listopad

  14 listopad

  11 grudzień

  12 grudzień


   

   

 • HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W OKRESIE ZASIŁKOWYM 2012/2013

   

  m-c styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień
  GOTÓWKA
  A-D 7 6 6 8 6 6 8 6 6
  E-J 8 7 7 9 7 7 9 7 9
  K 9 8 8 12 8 10 12 8 10
  L-N 10 13 13 15 9 13 15 9 13
  O-R 11 14 14 16 10 14 16 14 16
  S-Ś 16 15 15 17 15 17 17 16 17
  T-Ż 17 18 18 18 16 18 18 19 18
  do 15-go do 20-go
  PRZELEW
  A-K L-Ż

   

 • Zaproszenie do Domu Dziennego Pobytu

  W trosce o najstarszych mieszkańców miasta - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz. od stycznia 2013 roku serdecznie zaprasza wszystkich chętnych emerytów i niepracujących inwalidów do Domu Dziennego Pobytu przy ul.Piłsudskiego 34 w godz. od 7:30 do 15:30.  

  W placówce będziecie Państwo mogli pod czujnym okiem wykwalifikowanej kadry w przyjaznej, domowej atmosferze spędzić czas oraz uzyskać wsparcie z zaspakajaniu swoich potrzeb. Zajęcia odbywać się będą w przytulnych salach, wyposażonych w sprzęt TV, bibliotekę, codzienną prasę. Do dyspozycji Państwa będą specjaliści: pracownik socjalny pielęgniarka, psycholog, prawnik. W ramach zajęć zadbamy o Waszą  sprawność fizyczną, psychiczną oraz rozwój zainteresowań i pasji.

  W trosce o Wasze zdrowie zaprosimy lekarzy specjalistów, stworzymy możliwość wykonania podstawowych badań (pomiaru ciśnienia, poziomu cukru we krwi, wagi). Wspólnie będziemy organizować: wyjazdy plenerowe, wyjścia do kina, teatru. Każdy z uczestników będzie mógł spożyć obiad na terenie Domu.

  Bliższe informacje udzielane są przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul.Cekanowska 5, p.12 w godz.7:30 - 15:30 lub telefonicznie 44 723-34-89 w.34.