Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Data publikacji:2012.01.05

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz. ul. Cekanowska 5 - Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego informuje, iż w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, osoby mające od stycznia do marca 2012 r. prawo do tego typu świadczenia na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) otrzymają dodatkowe świadczenie  w wysokości 100 zł miesięcznie.

Wniosek o w/w świadczenie powinien zostać złożony w organie właściwym  w terminie do 31 stycznia 2012 r. 
Wnioski złożone po upływie ww. terminu zostaną pozostawione bez rozpoznania.
Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne  za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012 r. będzie przyznane po 31 stycznia 2012 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.
Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.