Archiwum 2012

 • Informacja o rozpoczęciu działalności ogrzewalni dla osób bezdomnych

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż w dniu 01.12.2012 rozpoczęła działalność ogrzewalnia dla osób bezdomnych z terenu Tomaszowa Mazowieckiego przy ulicy Farbiarskiej 20. Ogrzewalnia czynna jest przez całą dobę. Osoby bezdomne mają zapewniony dostęp do ciepłej herbaty i miejsce w ciepłym pomieszczeniu. Ogrzewalnia dysponuje niewielką ilością odzieży takiej jak: kurtki, swetry i spodnie z których mogą korzystać osoby bezdomne.

 • Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od lipca do grudnia 2012r.

  Rada Ministrów, w dniu 25 czerwca 2012r., przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od lipca do grudnia 2012 r.

  Uchwała i rozporządzenie przewiduje, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w m-cu lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku, listopadzie lub grudniu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie.

  Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do pomocy wszczyna się z urzędu. Osoby uprawnione do pomocy nie muszą składać wniosków o jej przyznanie, gdyż będzie ona przyznawana i wypłacana z urzędu przez organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne.

  Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
  Pomoc będzie przyznawał i wypłacał organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne.

 • Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r.

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz. informuje, iż zgodnie ze zmianą opublikowaną w Dzienniku Ustaw Rady Ministrów  z dnia 29 maja 2012r. przedłużono do 30 czerwca 2012r. termin złożenia wniosku o przyznanie pomocy na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012r.

 • Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz. ul. Cekanowska 5 – Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego informuje, iż w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, osoby mające od kwietnia do czerwca 2012r. prawo do tego typu świadczenia na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r., Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie.

  Wniosek o w/w świadczenie powinien zostać złożony w organie właściwym w terminie do 31 maja 2012r.
  Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc kwiecień, maj lub czerwiec 2012r. będzie przyznane po 31 maja 2012r. wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.

 • Zaproszenie na spotkanie pt. "Komputer, internet, telefon, wartości i zagrożenia dla twojego dziecka"

  Serdecznie zapraszamy klientów MOPS na spotkanie w dniu 31 maja br. o godzinie 14:30 do siedziby KIS ul.Farbiarska 20, sala na I piętrze. Tematem spotkania, które poprowadzi terapeuta będzie "Komputer, internet, telefon, wartości i zagrożenia dla twojego dziecka".
  Zapisy na spotkanie prowadzą pracownicy socjalni MOPS z poszczególnych zespołów. tel. 723-69-28; zespół d/s bezrobocia - wew.30 i 29, zespół d/s osób niepełnosprawnych - wew.32, zespół d/s przeciwdziałania przemocy - wew.35, zespół d/s rodzin wielodzietnych i niewydolnych wych. wew.33, a także pracownicy KIS tel. 511-573-011.
  Osoby zainteresowane spotkaniem, mogą przyjść z dziećmi, które będą miały zorganizowaną opiekę przez pracowników Ośrodka.

 • Spotkanie z sekretarzem Centrum Nauki i Biznesu "Żak"

  W środę 18 kwietnia w Klubie Integracji Społecznej przy ulicy Farbiarskiej 20 odbyło się spotkanie klientów MOPS w Tomaszowie Mazowieckim z sekretarzem Centrum Nauki i Biznesu "Żak" z panią Wiolettą Nawrocką.
  Spotkanie to miało na celu przedstawienie oferty szkoły, która proponuje bezpłatne kontynuowanie nauki dla osób dorosłych, których kształcenie, z różnych powodów życiowych, zakończyło się na poziomie podstawowym czy gimnazjalnym. Pracownik szkoły poinformował o dostępnych kierunkach nauki, sposobie naboru, wymaganych dokumentach, czasie trwania nauki.

  Niestety na spotkanie nie dotarli wszyscy zaproszeni klienci MOPS, jednak osoby obecne były tym tematem bardzo zainteresowane i wyraziły chęć podjęcia dalszej nauki, co nas - pracowników MOPS - bardzo cieszy.
  Informujemy, że nabór na nowy rok szkolny rozpoczyna się 23 kwietnia i wszystkie osoby zainteresowane tym tematem mogą kierować się ze swoimi pytaniami do pracowników CNiB "Żak" oraz MOPS.

 • HARMONOGRAM WYPŁAT ZASIŁKÓW STAŁYCH NA 2012R.

  Harmonogram wyłat zasiłków stałych w 2012r. z podziałem na miesiące

  A - M
  (pierwsza litera nazwiska)

  N - Ż
  (pierwsza litera nazwiska)

  12 marzec

  13 marzec

  11 kwiecień

  12 kwiecień

  14 maj

  15 maj

  11 czerwiec

  12 czerwiec

  9 lipiec

  10 lipiec

  13 sierpień

  14 sierpień

  10 wrzesień

  11 wrzesień

  10 październik

  11 październik

  12 listopad

  13 listopad

  10 grudzień

  11 grudzień

   

 • Musical dla dzieci pt. Kto ogrzeje Mikołaja

  W dniu 25.01.2012r. salę widowiskową Ośrodka Kultury TKACZ wypełniły rodziny z dziećmi - klienci Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim.
  Tłumnie zgromadzona publiczność mogła obejrzeć musical "Kto ogrzeje Mikołaja" o świąteczno–noworocznej tematyce przygotowany przez dzieci uczęszczające na zajęcia do OK. TKACZ.

  Musical podobał się zgromadzonej publiczności. Występ był nagrodzony gromkimi brawami. Po jego zakończeniu pracownicy socjalni rozdali niespodzianki dla uczestniczących w spektaklu rodzin tj. bilety do kina dla każdego dziecka w rodzinie i rodzica (opiekuna) na dowolnie wybrany film w formacie 2D i 3D - do wykorzystania do dnia 31.03.2012r.

  Dzieci i rodzice uzyskali również informacje od pracowników OK TKACZ, jakie koła zainteresowań prowadzi ich Ośrodek, w których dzieci mogłyby uczestniczyć.
  Organizatorem imprezy był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim przy współpracy Ośrodka Kultury TKACZ.

 • Nabór na opiekuna prawnego

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim ul.Cekanowska 5, ogłasza nabór na kandydata na opiekuna prawnego dla osoby małoletniej zamieszkałej w Tomaszowie Mazowieckim obecnie przebywającej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.

  Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie do pokoju nr 24.

 • Zaproszenie na spotkanie grupy wsparcia w dniu 01.02.2012r.

  Zapraszamy na spotkanie grupy wsparcia dla rodzin, które mają problemy rodzinne i wychowawcze z dziećmi. Spotkanie odbędze się w dniu 01.02.2012r. o godzinie 10:00 w Klubie Integracji Społecznej ul. Farbiarska 20. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 511-573-011 lub 44 723-34-89 wew.34.

 • Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz. ul. Cekanowska 5 - Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego informuje, iż w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, osoby mające od stycznia do marca 2012 r. prawo do tego typu świadczenia na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) otrzymają dodatkowe świadczenie  w wysokości 100 zł miesięcznie.

  Wniosek o w/w świadczenie powinien zostać złożony w organie właściwym  w terminie do 31 stycznia 2012 r. 
  Wnioski złożone po upływie ww. terminu zostaną pozostawione bez rozpoznania.
  Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne  za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012 r. będzie przyznane po 31 stycznia 2012 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.
  Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.

 • HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W OKRESIE ZASIŁKOWYM 2011/2012

   

  m-c styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień
  GOTÓWKA
  A-Ć 11 6 6 10 7 13 11 6 12
  D-F 12 7 7 13 8 14 12 7 13
  G-J 13 8 8 16 9 15 13 8 14
  K 16 9 9 17 10 18 16 9 17
  L-N 17 10 14 18 11 19 17 10 18
  O-R 18 15 15 19 16 20 18 16 19
  S-Ś 19 16 16 20 17 21 19 17 20
  T-Ż 20 17 19 23 18 22 20 20 21

   

  do 15-go do 20-go
  PRZELEW
  A-K L-Ż

   

   

 • Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

  Rada Ministrów w dniu 04.10.2011r. uchwaliła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Rozporządzenie przewiduje, że osoby mające w listopadzie lub grudniu 2011 r. prawo do tego typu świadczenia na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.) otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie.