Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Data publikacji:2012.05.24

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz. ul. Cekanowska 5 – Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego informuje, iż w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, osoby mające od kwietnia do czerwca 2012r. prawo do tego typu świadczenia na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r., Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie.

Wniosek o w/w świadczenie powinien zostać złożony w organie właściwym w terminie do 31 maja 2012r.
Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc kwiecień, maj lub czerwiec 2012r. będzie przyznane po 31 maja 2012r. wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.