Ogólnopolska akcja liczenia osób bezdomnych

Data publikacji:2013.02.25

W nocy z 7 na 8 lutego odbyła się ogólnopolska akcja liczenia osób bezdomnych zainicjowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Koordynatorem liczenia osób bezdomnych w Tomaszowie Mazowieckim był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Cekanowska 5.
W ustalanie liczby osób bezdomnych zaangażowane zostały służby zajmujące się tym problemem na terenie naszego miasta:

  • Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Dom dla bezdomnych mężczyzn
  • Komenda Powiatowa Policji
  • Straż Miejska
  • Tomaszowskie Centrum Zdrowia sp. z. o. o.

Rozeznano 53 osoby bezdomne w tym: - 3 kobiety, 3 dzieci, 47 mężczyzn.
Osoby bezdomne przebywały w następujących miejscach:

  • 33 mężczyzn - spędziło noc w Domu dla bezdomnych mężczyzn - Towarzystwo Pomocy im. Św.Brata Alberta
  • 4 mężczyzn i 1 kobieta - spędziło noc - ogródki działkowe, pustostany według danych Komendy Powiatowej Policji
  • 6 mężczyzn przebywało w ogrzewalni  ul.Luboszewska 71, 5 osób (2 kobiety i 3 dzieci) przebywało w mieszkaniach chronionych - dane  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  • 4 mężczyzn powyższą noc spędziło w okolicach sklepu Kaufland - dane zebrane przez członka organizacji pozarządowej

Straż Miejska w związku z kontrolą przeprowadzoną w nocy z 7 na 8 lutego dotyczącą osób bezdomnych nie dokonała żadnego ujawnienia takich osób, jednak wskazała siedem  osób bezdomnych wobec których podejmowane są czynności administracyjne -  usuwanie z klatek schodowych, sklepów i innych miejsc publicznych (osoby te rozeznane są jako bezdomne przebywające w ogrzewalni działającej przy Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Luboszewska 71).
Natomiast Tomaszowskie Centrum Zdrowia sp. z. o. o. w nocy z 7 na 8 lutego nie odnotowało przyjęć osób bezdomnych w swojej placówce.
50 kwestionariuszy dotyczących osób bezdomnych wpłynęło do tutejszego Ośrodka, będą przekazane do Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi ul. Żeromskiego 87.

Z zebranych informacji wynika, że wiek osób bezdomnych jest  bardzo zróżnicowany najstarsza osoba bezdomna jest w wieku 70 lat, natomiast najmłodsza ma 23 lata. Najczęstszą przyczyną bezdomności według ankietowanych jest: konflikt rodzinny, eksmisje, uzależnienie, bezrobocie, opuszczenie zakładu karnego, przemoc.