Piknik "Postaw na Rodzinę"

Data publikacji:2013.07.04
 • Zdjęcie nr 1 z pikniku <p> "Postaw na Rodzinę"
  Zdjęcie nr 1 z pikniku

  "Postaw na Rodzinę"

 • Zdjęcie nr 2 z pikniku <p> "Postaw na Rodzinę"
  Zdjęcie nr 2 z pikniku

  "Postaw na Rodzinę"

 • Zdjęcie nr 3 z pikniku <p> "Postaw na Rodzinę"
  Zdjęcie nr 3 z pikniku

  "Postaw na Rodzinę"

 • Zdjęcie nr 4 z pikniku <p> "Postaw na Rodzinę"
  Zdjęcie nr 4 z pikniku

  "Postaw na Rodzinę"

 • Zdjęcie nr 5 z pikniku <p> "Postaw na Rodzinę"
  Zdjęcie nr 5 z pikniku

  "Postaw na Rodzinę"

 • Zdjęcie nr 6 z pikniku <p> "Postaw na Rodzinę"
  Zdjęcie nr 6 z pikniku

  "Postaw na Rodzinę"

 • Zdjęcie nr 7 z pikniku <p> "Postaw na Rodzinę"
  Zdjęcie nr 7 z pikniku

  "Postaw na Rodzinę"

 • Zdjęcie nr 8 z pikniku <p> "Postaw na Rodzinę"
  Zdjęcie nr 8 z pikniku

  "Postaw na Rodzinę"

 • Zdjęcie nr 9 z pikniku <p> "Postaw na Rodzinę"
  Zdjęcie nr 9 z pikniku

  "Postaw na Rodzinę"

 • Zdjęcie nr 10 z pikniku <p> "Postaw na Rodzinę"
  Zdjęcie nr 10 z pikniku

  "Postaw na Rodzinę"

 • Zdjęcie nr 11 z pikniku <p> "Postaw na Rodzinę"
  Zdjęcie nr 11 z pikniku

  "Postaw na Rodzinę"

 • Zdjęcie nr 12 z pikniku <p> "Postaw na Rodzinę"
  Zdjęcie nr 12 z pikniku

  "Postaw na Rodzinę"

 • Zdjęcie nr 13 z pikniku <p> "Postaw na Rodzinę"
  Zdjęcie nr 13 z pikniku

  "Postaw na Rodzinę"

 • Zdjęcie nr 14 z pikniku <p> "Postaw na Rodzinę"
  Zdjęcie nr 14 z pikniku

  "Postaw na Rodzinę"

 • Zdjęcie nr 15 z pikniku <p> "Postaw na Rodzinę"
  Zdjęcie nr 15 z pikniku

  "Postaw na Rodzinę"

 • Zdjęcie nr 16 z pikniku <p> "Postaw na Rodzinę"
  Zdjęcie nr 16 z pikniku

  "Postaw na Rodzinę"

 • Zdjęcie nr 17 z pikniku <p> "Postaw na Rodzinę"
  Zdjęcie nr 17 z pikniku

  "Postaw na Rodzinę"

 • Zdjęcie nr 18 z pikniku <p> "Postaw na Rodzinę"
  Zdjęcie nr 18 z pikniku

  "Postaw na Rodzinę"

 • Zdjęcie nr 19 z pikniku <p> "Postaw na Rodzinę"
  Zdjęcie nr 19 z pikniku

  "Postaw na Rodzinę"

 • Zdjęcie nr 20 z pikniku <p> "Postaw na Rodzinę"
  Zdjęcie nr 20 z pikniku

  "Postaw na Rodzinę"

 • Zdjęcie nr 21 z pikniku <p> "Postaw na Rodzinę"
  Zdjęcie nr 21 z pikniku

  "Postaw na Rodzinę"

 • Zdjęcie nr 22 z pikniku <p> "Postaw na Rodzinę"
  Zdjęcie nr 22 z pikniku

  "Postaw na Rodzinę"

 • Zdjęcie nr 23 z pikniku <p> "Postaw na Rodzinę"
  Zdjęcie nr 23 z pikniku

  "Postaw na Rodzinę"

 • Zdjęcie nr 24 z pikniku <p> "Postaw na Rodzinę"
  Zdjęcie nr 24 z pikniku

  "Postaw na Rodzinę"

W dniu 25.06.2013r. na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej po raz trzeci odbył się piknik, promujący ogólnopolską kampanię "Postaw na Rodzinę".
Kampania wykorzystuje jedną z najskuteczniejszych strategii profilaktycznych – Strategię Rozwijania Umiejętności Wychowawczych.
   
Celem zorganizowanego pikniku "Postaw na Rodzinę" było propagowanie właściwych wartości w rodzinie oraz wzmacnianie więzi rodzinnych. Dziecko przez rodziców kształtuje swój system wartości moralnych i społecznych, który ma bardzo duże znaczenie w podejmowaniu wszelkich decyzji i wyborów, jest motorem wszelkich działań. W wychowaniu wnuków dziadkowie mogą odegrać poważną rolę, przekazując im wartości materialne i kulturowe swojej epoki, opowiadając zdarzenia z dzieciństwa i młodości. Te relacje mogą być korzeniami tradycji, tolerancji, zrozumienia istoty człowieczeństwa, kształtowania postaw i przekazywania cennych wartości.

Głównym organizatorem był MOPS przy współudziale:

 • Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim – Wydział Polityki Społecznej Pl.Kościuszki 18
 • Dzielnicowego Ośrodka Kultury w Tomaszowie Maz., ul. Gminna 37/39

Do udziału w pikniku zostało zaproszonych 70 rodzin, w tym 145 dzieci, dotkniętych problemem:
bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego – rodzina niepełna – rodzina wielodzietna oraz przemocy w rodzinie, klienci MOPS.
W trakcie pikniku przeprowadzono szereg zabaw i konkursów, dużym zainteresowaniem cieszyły się stanowiska: malowania twarzy i robienia tatuaży. Wiele uśmiechu i radości dzieciom sprawiły zabawy z chustą Klanza.
Podczas pikniku psycholog MOPS przeprowadziła pogadankę dla rodziców, która również miała uświadamiać rodzicom rolę właściwych więzi i wartości w rodzinie oraz ich wpływ na rozwój dziecka.
Rodzice otrzymali ulotki edukacyjne z Krakowskiej Akademii Profilaktyki, MOPS, KIS, MKRPA, dotyczące odpowiedzialności spoczywającej na rodzicach oraz informacyjne, gdzie rodzina w przypadku kryzysu może szukać wsparcia.
Na zakończenie pikniku za udział w konkursach odbyło się losowanie nagród dla dzieci, a także rodziców.

Nad sprawnym przebiegiem zabaw i konkursów czuwali pracownicy DOK, wolontariusze harcerze i pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim.
Swoją obecnością piknik uświetniła przedstawicielka Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Pani Wanda Rybak.

Dzięki uprzejmości firm:

 • Firma Cukiernicza " Birski"
 • Cukiernia "Mazurek"
 • Zakład Produkcyjny "Frito Lay"
 • Szymańscy –Piekarnictwo, Cukiernictwo Sp. J.

które nieodpłatnie przekazały swoje wyroby, zaproszone osoby na piknik miały zapewniony poczęstunek.

Ponadto:

 • Księgarnia „ Tania Książka”
 • F.H.U. " JARKPOL"
 • F.H.U. " NOWAR"
 • Prywatna Szkoła Kierowców "AUTO- CLUB"
 • D.H.T. - stoisko sportowe

częściowo zasponsorowały nagrody dla dzieci rodziców.
Radość, zadowolenie, entuzjazm i uśmiech zarówno na twarzach dzieci jak i rodziców, świadczy o sukcesie zorganizowanego przez MOPS pikniku. Tak pozytywny odbiór zachęca do dalszego promowania takiego właśnie wizerunku Ośrodka.