Projekt aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Data publikacji:2013.04.19
  • Plakat promujący projekt aktywizacji <p> zawodowej osób niepełnosprawnych
    Plakat promujący projekt aktywizacji

    zawodowej osób niepełnosprawnych

Szanowni Państwo,

informujemy o trwającej rekrutacji do projektu Wsparcie dla osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie.
Projekt ma na celu aktywizację na rynku pracy osób ze schorzeniami genetycznymi powodującymi dysfunkcję wzroku.
W załączeniu przedstawiamy materiały dotyczące planowanych działań.

Z wyrazami szacunku,
Paulina Skiba
Specjalista ds. kreowania wizerunku
Wsparcie osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie

Polski Związek Niewidomych
ul. Konwiktorska 9
00-216 Warszawa

tel. 22 635 52 84
email: pskiba@pzn.org.pl
www.pzn.org.pl/onzug