Spotkanie w sprawie projektu "Platforma Współpracy Międzyinstytucjonalnej w powiecie tomaszowskim"

Data publikacji:2013.11.27

W trosce o zwiększenie efektywności podejmowanych działań Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz. aktywnie uczestniczy w cyklu spotkań realizowanych przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi pod nazwą ,,Platforma Współpracy Międzyinstytucjonalnej w powiecie tomaszowskim". Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Narodowej Strategii Spójności, promotorem programu jest Województwo Łódzkie oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Spotkania odbywają się na przestrzeni bieżącego roku kalendarzowego.

W ,,Platformie Współpracy Międzyinstytucjonalnej" udział biorą instytucje pomocy społecznej z terenu całego powiatu, organizacje pozarządowe, Powiatowy Urząd Pracy, Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Zajęcia prowadzone są przez supervisorów Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej ,,Być Razem” z Cieszyna. Zasadniczym celem wspólnych spotkań jest pogłębienie współpracy międzyinstytucjonalnej, uznawanej za skuteczny sposób rozwiązywania problemów społecznych oraz pobudzenia rozwoju lokalnego. Wszystkie podmioty działające w obszarze wzajemnie powiązanych ze sobą działań oraz kompetencji własnych, podejmują starania wyrażające troskę o wspólnego podopiecznego. W ramach cyklicznych spotkań międzyinstytucjonalnych ustalono dwie strategie, dążące do realizacji zadań własnych gminy i powiatu oraz rozwiązania w kwestii konkretnych problemów społecznych:

  1. porozumienie partnerstwa lokalnego na rzecz utworzenia Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej w Tomaszowie Mazowieckim

  2. porozumienie partnerstwa lokalnego na rzecz trwałej współpracy jednostek samorządowych i organizacji pozarządowych

W dniu 13.11.2013 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. zorganizowane zostało spotkanie z władzami samorządowymi z terenu całego powiatu oraz przedstawicielami wszystkich podmiotów z obszaru pomocy społecznej. Przedstawiona została idea ,,Platformy Współpracy Międzyinstytucjonalnej”. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej opracował i przedstawił część prezentacji z zakresu problemu przemocy domowej na terenie powiatu tomaszowskiego. Uczestnicy debaty wyrazili aprobatę przedstawionych inicjatyw oraz chęć przystąpienia do nich. Podmioty zainteresowane propozycją partnerstwa lokalnego zaproszone zostały na spotkanie, które odbędzie się w dniu 10.12.2013 roku w Centrum Dialogu Społecznego i Wolontariatu przy ul. Plac Kościuszki 18, podczas którego podpisane zostaną porozumienia pomiędzy uczestnikami.