Zaproszenie do grupy wsparcia dla Ofiar przemocy w rodzinie

Data publikacji:2014.01.28

Grupa wsparcia dla Ofiar przemocy w rodzinie zostaje z dniem 01.02.2014 roku przeniesiona do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Cekanowskiej 5. Grupa będzie prowadziła spotkania we wtorki o godz 15:30 – 17:00 w pokoju 23w siedzibie Ośrodka MOPS. Zapraszamy zainteresowane osoby z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie MOPS pokój 23 oraz pod numerem tel. 502-041-127 w godzinach pracy Ośrodka 7:30 – 15:30.