Zaproszenie na spotkanie pt. "Komputer, internet, telefon, wartości i zagrożenia dla twojego dziecka"

Data publikacji:2012.04.30

Serdecznie zapraszamy klientów MOPS na spotkanie w dniu 31 maja br. o godzinie 14:30 do siedziby KIS ul.Farbiarska 20, sala na I piętrze. Tematem spotkania, które poprowadzi terapeuta będzie "Komputer, internet, telefon, wartości i zagrożenia dla twojego dziecka".
Zapisy na spotkanie prowadzą pracownicy socjalni MOPS z poszczególnych zespołów. tel. 723-69-28; zespół d/s bezrobocia - wew.30 i 29, zespół d/s osób niepełnosprawnych - wew.32, zespół d/s przeciwdziałania przemocy - wew.35, zespół d/s rodzin wielodzietnych i niewydolnych wych. wew.33, a także pracownicy KIS tel. 511-573-011.
Osoby zainteresowane spotkaniem, mogą przyjść z dziećmi, które będą miały zorganizowaną opiekę przez pracowników Ośrodka.